Gydevandring 2018

Vandring langs elletræerne opstrøms Hornumbro, Trend aa

Året gydevandring langs Trend Aa den 28/12 var igen en succes med 19 fremmødte. Den guidede tur gik i år til de nyanlagte gydebanker opstrøms Hornumbro i Trend Aas hovedløb. Herefter fortsatte turen op til Hødalen, hvor foreningen restaurerede med gydebanker tilbage i 2011. Her var der som vanligt godt med vendt gydegrus.
Generelt har der været godt med gydeaktivitet i hovedløbet i denne sæson. Vi håber på samme gode resultater i de små bække.
Vandplejeudvalget fremviste både de restaurerede områder, men også områder, hvor der er plads til forbedringer i de kommende år.

Tak til alle deltagere for en god dag, og tak til Thomas Dalgaard for fremragende frokost i klubhuset 

VPU, Trend aa

Fremvisning af gydebanke i Hødalen, Trend aa

Generalforsamling

Foreningen afholder generalforsamling den 22. januar 2019 kl. 1930 i Hytten i Hyllebjerg.

Kl. 1830 serveres der som vanligt stegt flæsk med persillesovs.

Tilmelding til spisning til formanden senest den 14. januar på dalgaard9230@gmail.com eller sms/tlf. 4252 8499.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest den 14. januar 2019 kl. 2359.

Vel mødt!