Fremhævet indlæg

Husk Gydevandring den 28. december 2017 på Hornumbro P-plads kl 9.45

Husk  Gydevandring den  28. december 2017 på  Hornumbro P-plads  kl 9.45

Et foto fra Tværbækken, hvor  vi  lavede gydebanker i 2013 med Ålestrup Naturefterskole. Jan Nielsen/DTU  Aqupa elfiskede i  2014 med ca.  12 fisk  pr. m å. Der var tale om småfisk mellem 5 og 12 cm.

Jan elfiskede i forbindelse med et besøg af 30 vandløbsfolk fra  hele  landet igen i oktober 2017.  Der var ca  10  fisk  pr.  m   å og  en  god  blanding af fisk, ikke  mindst 19 stk  1-2 års der sikkert  går ud som  smolt  til foråret

Som i  kan se,  er der gydninger på de selv samme banker allerede i år (gydningerne startede ultimo oktober i Trend å).

Pris 50 kr. inkl. lidt at spise i Hytten efterfølgende.

Tilmelding kan ske til Johannes Christensen på email jcaggersund@gmail.com eller sms til tlf. 4236 1058 senest den 26. december.

Holmegaardsbækken klar til havørreder

Lørdag den 25/11-17 foretog foreningen en klargøring af Holmegaardsbækken til årets gydning. Bækken er, som før omtalt, netop blevet fået frit løb fra udspring til Trend Å. Derfor bliver det spændende at følge udviklingen i bækken over de næste år.
Vi så allerede den første gydning i bækken den 25/11, så det tyder godt for området.

Spærrende grøde og grene blev fjernet i Holmegaardsbækken, og gydegruset løsnet til årets gydning af ørred. Foto Jonas Høholt  

En strømrende skabes nænsomt i øvre Holmegaardsbæk. Foto Jonas Høholt

Foto Jonas Høholt

Turen indbød også til et besøg i området ved den gamle dambrugsspærring, som nu er fjernet. Der er derfor fri passage i Trend Ås hovedløb forbi dambruget. Der er udlagt 5 nye gydebanker i den tidligere stuvezone opstrøms spærringen, og her så vi de første par gydninger i det nye løb. Tilmed er et par store naturlige gydebanker skyllet mere fri som følge af den øgede vandhastighed. Her så vi mindst 3 havørreder i gang på bankerne – den ene meget stor.

En af de første gydninger i Trend Ås hovedløb på strækningen umiddelbart opstrøms den gamle spærring ved dambruget

Beretning fra gydebankerne..

For  kort  tid  siden  havde  Trend Aa Lystfiskeriforening  30 vandløbsfolk  med  Jan Nielsen og  Finn Sivebæk fra DTU Aqupa i spidsen på besøg ved Tværbækken i Trend å systemet. Jan Nielsen elfiskede stedet i  2014 umiddelbart efter der var anlagt nye gydebanker med ca. 12  småfisk pr. m løbende å mellem  5 – 12 cm som resultat.

I år var der ca. 10 fisk pr.  m løbende å, men  med en  meget  bedre  differentiering,  ikke  mindst  19 stk.  1-2 års fisk,  som  sikkert  bliver til  smolt til  foråret. 

Bankerne var ubrugte og  lidt  sorte.

Mange  tak til  DTU Aqua v/Jan og Finn for at  gøre det  så  synligt, at  alt  den  tid  vi  bruger på vandløbsrestaurering og  planlægning virkelig  betaler  sig.

Johannes Christensen var i  weekenden  ved Tværbækken og  se  lige ! To banker  brugt.  Den  øverste  stor  og  dyb.  Den  nederste  i  hele  åens  bredde  og  ca.  to  m lang.  Det viser helt  klart at  de  to  banker vi  lavede  med  Ålestrup Naturefterskole i  2013 virkelig  leverer  år  efter  år.