1. arbejdsdag ved Holmegårdsbækken

Tak til alle de fremmødte på Trend Aa Lystfiskeriforenings 1. arbejdsdag ved Holmegårds-bækken den 25. marts 2017.

Der  blev ryddet bevoksning i og omkring bækken med en hastighed der overraskede Vandplejeudvalget. Derfor kunne vi holde 1 time før beregnet – FLOT ARBEJDE !

Pil er dominerende ved Holmegårdsbækken. Her ryddes for at sikre fri op- og nedstrøms passage for fisk. foto: Jonas Høholt

Der hviles ud i en kort pause, inden rydningsarbejdet genoptages. Foto: Jonas Høholt

Nu afventer vi stemmet ved dambruget bliver fjernet omkring medio maj iflg. VHK’s tidsplan. Herefter kan vi føre bækken tilbage til Trend Å i samarbejde med HEDEDANMARK.

Øvre Holmegårdsbæk: Før rydning af pil. Foto: Jonas Høholt

Øvre Holmegårdsbæk: Efter rydning af pil. Foto: Jonas Høholt

Før skånsom rydning af pil, som holder vandet tilbage i Holmegårdsbæk: Foto: Jonas Høholt

Efter skånsom rydning af pil, som holder vandet tilbage i Holmegårdsbæk. Foto: Jonas Høholt

Tak for den gode servering til “mandags banden” – det faldt i god jord hos de fremmødte og Steen’s  mave.

 

Velfortjent frokost i hytten efter endt arbejde. Tak til mandags-banden for servering.

 

Tak 
Johannes Christensen