Månedsarkiv: februar 2017

18/2 – Geddetur til Gudenå

Vi udsatte den årlige geddetur til Gudenå en uges tid pga. dagsfrost og en strid, iskold blæst fra øst – og det var en god beslutning, da vi i stedet fik 5 plusgrader og vind fra sydvest. Jannik, Emil M, Kristoffer, Oliver H samt Kasper og hans far Allan og Orla udgjorde holdet. Vi prøvede først på zone 6 neden for Ulstrup Bro og siden på zone 3 ved Bjerringbro. Drengene var flittige og fik gennemfisket en masse vand, men desværre uden fangst, så Orla genudsatte dagens eneste gedde på ca. 85 cm. der faldt for en af vore flash-fluer.
Forklaringen på det magre fiskeri skyldes formodentlig ekstremt lav vandstand i åen efter en usædvanlig nedbørsfattig vinter, hvor gedderne åbenbart havde forladt bredzonen og fundet nye ædepladser længere ude i åen. Vi havde alligevel en hyggelig dag og Emil og Jannik så en laks plaske midt i åen. Tak til juniorafdelingen i Bjerringbro, fordi vi må fiske i jeres store, spændende å – vi ser frem til at kunne gøre gengæld, når sommerfiskeriet kulminerer i Trend Å.

Gydeoptællinger 2016/2017

Årets gydeoptællinger betyder som regel afslutningen på et år, men også starten på et nyt år for VPU i Trend Aa Lystfiskeriforening. 

Se resultatet her: trendaagydebanker16_17

2016 var et ”oki” år – over 500 gydninger – det kan lyde flot, men ikke helt optimalt, da der er megen gydegrus der ikke er brugt, specielt i de mindre tilløb til Trend å.
Vi har gennemgået Ørndrup-tværbækken, Ulstrup bæk, Sønderladebæk og Katmose grøften og i alle findes der uberørt grus. Hvad mangler så? 

Denne sæson findes flere steder gydegrus, der ikke er brugt. Denne banke, anlagt i 2013, i tværbækken var flittigt brugt. Foto: Jonas Høholt

I efteråret 2016 lavede VPU et møde med DTU’s Finn Sivebæk og Jan Nielsen med en nedenstående dagsorden og følgende læsestof;

http://www.sportsfiskeren.dk/sites/default/files/LaksNotat2012.pdf

http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2006/02/060202_fiskeri_efter_groenlaendere_reducerer_stoerrelsen_af_den_fremtidige_gydebestand?id=c1b322ca-29de-49a6-b02d-3f8e277f46e4

http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk

Dagsorden til VPU’s “efteruddannelse” i skånsomt fiskeri med mere.

Vi havde mange gode diskussioner, desuden fik vi megen information og fakta, men ikke mindst gik vi klogere og mere eftertænksomme fra denne aften.
Og hvad lærte vi denne aften? – at en stor havørredstamme er grundlaget for vor fremtid i Trend Aa Lystfiskeriforening.  Hvordan? Ja, det vil vi så invitere alle medlemmer til at deltage i/finde ud af den 4. oktober 2017.

Vinter-vandranunkel i tværbækken ved Birken. Foto: Jonas Høholt

Derfor en ”bette” opfordring til medlemmerne om at overholde Trend Aa Lystfiskeriforenings gældende regler, herunder modhager-løse kroge til den 1. Maj (gerne hele året, fordi det har en betydning for C&R- fiskenes evne til at overleve) og HUSK ikke mindste den vigtige regel med max. 2 fisk per fisker pr. dag! (den store havørred stamme)

Til slut vil jeg liste de opgaver vi har foran os i 2017;

Nævnt i modsat orden:

  –Gydevandring i 2017

 -Temadag ”havørreden i Trend Å” den 4. oktober 2017

 -Rivning af gydebanker

 -Udlægning af gydegrus i Tværbækken

 -Holmegårdsbækken; vi fik støtten fra Den Danske Naturfond (79.260,- efter 2 ansøgningsrunder), beløbet skal dække HedeDanmark´s arbejde med at føre bækken tilbage. Ålestrup Naturefterskole vil hjælpe os med de kommende opgaver, men medlemmerne og Steen skal selvfølgelig heller ikke snydes for muligheden for at hjælpe her. Vi starter den 25. marts med arbejdsdag. 
Imens arbejder Vesthimmerlands Kommune på det sidste i tilladelsen og VVM. Men alt dette lader sig selvfølgelige ikke gøre uden velvilje fra lodsejerene, så stor tak til Knud, Jette og Anders.
Så foran os, en masser fantastiske opgaver/oplevelser, og der vil være mulighed for at ”udenbys” medlemmer overnatter gratis i hytten ved disse arrangementer. Et nyt tiltag som vi håber vore medlemmer, som kommer langvejs fra, vil tage imod.
Ses
Johannes Christensen
VPU Trend Aa Lystfiskeriforening.

Gydebankerne anlagt af foreningen i 2011 i Hødalen var som vanligt flittigt brugt. Foto: Jonas Høholt

Juniortur til åen – 29/1

Det har været en meget mild og tør vinter, så den programmerede isfisketur blev (som så ofte før) ændret til en grønlænder-tur til vor lille å – med stort set samme gruppe som sidst:
Emil Lund og Emil Fragtrup, Jannik, Oliver, Kristoffer og hans far, Rune samt Benny og den gamle juniorleder.
Det er nogle seje gutter som med tiden sikkert vil fange mange fisk, hvis de fortsætter i samme stil – flere er allerede godt i gang! Så juniorlederen kunne bare slippe dem løs og selv svinge fluestangen et par timer, hvilket gav tre grønlændere på et Spejlæg st. 10 (se foto).Kristoffer blev dagens storfanger med en nedgænger på ca. 60 cm. og Rune fik en mindre nedgænger, mens Jannik fangede en lille bækørred. Alle junior-fisk blev fanget på Mepps’er og alt blev genudsat.

Grønlænder fra juniorturen ved Trend Aa. 29/1