Ørredsucces of forbedringer ved Trend Aa

Jan Nielsen, DTU Aqua elfiskede ved Trend Aa

Vi havde fornøjelsen af DTU Aqua’s besøg den søndag den  8. oktober 2017, hvor de havde en stor flok vandløbs interesseret med fra hele Danmark. De havde set Jonas Høholt video fra Trend å inden de ankom.

 
Peter K. Madsen og undertegnet havde fornøjelsen, at vise Tværbækken frem, hvor foreningen havde lavet gydebanker i 2013 i samarbejde Aalestrup Naturefterskole og lokale lodsejere.
 
Jan Nielsen fra DTU havde i 2014 lavet  el-fiskeri af 10 m dengang i Tværbækken.
Resultatet  efter 2 x el-fiskeri, var 120 småørreder mellem 5 -12 cm, altså 1/2 års fra årets klækning.  Banken var allerede fra første år en succes 
 

Hvad viste 2017, Jan Nielsen lavede 1 x el-fiskeri i bækken og resultatet var meget  tilfredsstillende for den lille bæk. 19 stk 1-2 års, der sikkert bliver til Smolt til foråret og en 60-70 småørreder(en gennem fiskning af området vil ca give 30% mere). Så resultat på niveau af 2014 resultatet, men en bedre fordeling af størrelse på ørrederne. Man kunne næsten ikke skjule smilet over det flotte resultat el-fiskeriet viste.

Området ved den nedlagte spærring ved Trend Aa Dambrug

 
Derefter gik turen til Trend Dambrug, hvor vi så Vesthimmerland Kommunes fine projekt med fjernelse af stemmet ved Dambruget, derudover har de lavet  gydebanker og ført en lille bæk ud i Trend å. Der er ingen tvivl om, at det nok skal blive godt for ørrederne i  åen.
 

Til sidst gik vi til Holmegårdbækken’s tidligere indløb i Trend Dambrug, her fortalte vi om processen med 2 .ansøgninger til Den Danske Naturfond og Deres tilsagn om Dkk 79200,-  til projektet, som det gjorde det muligt at gennemføre projektet.

Aalestrup Naturefterskoles fiskelinie har hjulpet med arbejdet ved Holmegaardsbækken

HedeDanmark havde lige  i denne uge taget sidste spadestik, så nu løb bækken i Trend å, som den havde sidst  løb i for 50 år siden. Det ser lidt “råt” ud nu, men er ikke i tvivl om at det nok skal blive en lille perle i Vesthimmerland’s natur.
 
Men ikke  mindst er det en fornøjelse at samarbejde med så positive Lodsejere, Vesthimmerland kommune , frivillige fra Trend Aa Lystfiskeri forening og Ålestrup Naturefterskole’s elever.

Den opbakning vi altid møder fra jer,  kan vi  simpelthen ikke undvære når vi laver projekter.

Tak til DTU Aqua Jan Nielsen og Finn Sivebæk for en interessant dag.
 
Johannes Christensen , Trend Aa Lystfiskeriforening.
 
NB; årets gydevandring den 28. december går til området ved Trend Dambrug.
 
foto; Kaare M Ebert, DSF