80 gydninger mere i Trend Å

26/11-2011

Hvordan får vi omkring 80 gydninger mere i Trend å systemet?
Af Peter K Madsen

Det gør vi ved at udlægge gydegrus på de lokaliteter der senere bliver beskrevet, eller blot løsne det grus der er i forvejen på andre lokaliteter.
Havørred opgangen bliver nok mindre de næste år på grund af skarvens hærgen de sidste par isvintre. Man kan derfor ikke lægge 80 ekstra gydninger oven i antallet fra de bedste år som 2008 og 2009.
Det er først når der kommer fuld knald på opgangen igen vi får den fulde effekt af vores anstrengelser.
En gevinst kan så være at de gydninger der kommer bliver mere spredte.
For fremover at få så mange fisk som mugligt op på gydepladserne er en systematisk garnkontrol desværre nok nødvendig.
Ulovligt garnfiskeri er et stigende problem i Limfjorden og en øget kontrol er nødvendig både langs kysten og i selve åen.
Det må kunne lade sig gøre at samle en 10-12 mand der forpligtiger sig til at være med i en turnus ordning. Vi prøvede i 2008 men det var lidt af en fuser.

Lokaliteterne:

De steder hvor der skal laves gydepladser bliver nu beskrevet og det tal der bliver skrevet er det antal gydninger jeg anslår der blive ekstra, hvis der er nogle i forvejen.
Det er en betingelse at der er velvilje hos de berørte lodsejere, tilladelser fra kommunen og at vandafledningen ikke forringes.

Tilløbene:

Ørndrup Tværbæk mellem skalapæl(sk.) 14 og 15.
Efter at overkørslen ved det store piletræ er blevet rettet til og udskiftet er der kommet mere fart på vandet opstrøms denne.
Her har jeg løsnet det grus der er i forvejen og vurderer at påfyldning af lidt mere, måske bare en halv kubikmeter vil kunne give 3 ekstra gydninger.
Hvis der kommer de ekstra gydninger tror jeg vi med held kan ligge mere grus ud længere opstrøms, især hvis vi kan få anlagt et sandfang længere opstrøms.

Længere nedstrøms omkring Birken mellem sk. 26 og sk. 28  er der 4 steder hvor det grus der er i forvejen skal løsnes og der skal hældes en trillebørre fuld grus ud på hver banke.De 4 steder ligger spredt ,så her vil vandløbet blive tilført yngel fra gydebanker som jeg aldrig har set været brugt.
Også her vil et sandfang gøre underværker. Plus 4 gydninger.

Hvorvarp/Ulstrup bæk:

Sk 10 til 12 her er der grus flere steder der skal løsnes og eventuel påfyldes mere. 4 gydninger ekstra. Her er det nødvendigt med høj vandføring på gydetidspunktet.

Sk. 12 til sk.15 det har jeg løsnet i år så lad os se om der kommer vand nok til at de kommer derop.
Under perfekte forhold dvs. stor opgang kombineret med høj vandstand om vinteren er 12 ekstra gydninger realistisk.
De steder bækken er alt for bred i forhold til sidste skærebredde vil udlægning af håndbold store sten være en god ide.

Sk.22 til udløbet i Tværbækken: Påfyldning af grus på eksisterende banker og udsmidning af store sten. 4 ekstra gydninger.

Jelstrup bæk: Rivning af eksisterende grus mellem Jelstrupvej og den gamle jernbane. 3 ekstra gydninger.

Røjbæk: Omkring sk.5 og mellem sk.6 og 7: rivning af eksisterende grus og evt. påfyldning af mere. I alt 3 gydninger
Fra sk.10 til udløbet i Trend å, påfyldning af grus ved faskinerne. Jeg har i sommers set på sagen sammen med Henrik G Hansen fra Vesthimmerlands kommune. Det manglende grus bevirker der er stor sandvandring i åen. 4 gydninger.

Katmosegrøften:  Et sandfang omkring Munkholmvej vil være godt, det samme vil grus de steder hvor der er i forvejen være. For år tilbage fandt jeg en gydning opstrøms Munkholmvej. 4 gydninger.

Hovedløbet: Trend å fra Jelstrup bæk til Røjbækken, løsning og udlægning af grus mellem sk 12 og 14 , bør kan give mindst 4 gydninger.

Fra Røjbæk til Hornumbro: Strækket nedstrøms Holme bro skal løsnes og tilføres mere grus. Hvis det sker så vil det give mindst 3 gydninger.

Omkring sk. 8 samme som ovenstående, 2 gydninger

Mellem sk.8 og 9 Eksisterende grus skal løsnes og påfyldes mere på de pletter hvor der er grus i forvejen. 5 ekstra

Fra  opstrøms elletræerne  ned til sk.20 : mere grus på de steder der er grus i forvejen. 5 gydninger

Fra Hornumbro til dambruget : Begynd ved kreaturbroen og slut ved sk. 119. Her er der en masse grus pletter der skal løsnes og derefter  have tiført en trillebørre fuld gydegrus. 20 gydninger ekstra.
Her vil det nok være nemmest at gøre det i august måned når markerne er tørre og høstede. Man kan løsne gruset en dag og når det er gjort sætte en landmålerstok hvor der skal grus på. Derefter  kan man så komme med gruset på en gang.
På denne strækning er der nogle steder hvor vi har fældet træer, her er åen mange steder for bred. Det vil derfor være en god ide et plante vandrandunkel og vandstjerne.
Det samme gælder strækningen opstrøm broen i Holme der i år er blevet til en bar sandørken.

Mvh. Peter Krogh Madsen

Skriv et svar