Årets gydning har været en kæmpesucces.

Vi  har  med  glæde  kunnet konstatere,  at  de  “hårde” vintre er ovre
23, 6%  fremgang i antal brugte  gydebanker tegner godt  for fremtiden  og  er i overensstemmelse med det stigende antal fisk  mellem 15 – 45 cm  i Trend å, som vi har set i løbet af 2013.
VPU2 (800x533)
Der er ikke mindst  konstateret fremgang, hvor Trendaa Lystfiskeriforening har lavet vandløbsrestaurering. Steder som Hødalen, Mølgårdsbækken  og ikke  mindst  Tværbækken, hvor  vi  i 2013 har anlagt 13 nye gydebanker. 11 er brugt med fine gydninger,  dette må betegnes som en kæmpesucces! (stigning  i antallet af gydninger i Tværbækken   passer ca. med de nyanlagte banker),
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at  takke lodsejere, Vesthimmerlands kommune, DTU Aqua, Dansk Laksefond og ikke mindst Trendaa’s medlemmer/ Ålestrup Naturefterskoles elever for den flotte opbakning/hjælp.
Rivning / spuling af gydebanker er også en stor hjælp til ørrederne, så den indsats som Vesthimmerlands Kommune/Hede Danmark og foreningens VPU-medlemmer har ydet, må endelig ikke undervurderes.
Da Trend å nu er erklæret selvreproducerende og der  ikke udsættes fisk/elfiskes mere, er indsatsen med nye projekter af gydebanker /rivning af gydebanker / miniprojekter vigtige og jeg kan kun opfordre folk til at støtte op bag dette.
Som kommentar  til årets optælling er der følgende:VPU1 (800x533) (800x533)
Ved “Store” Gydebanker er  optalt  1 gydning, der er sikkert flere fisk og gydninger i disse.
Der optælles samme områder hvert år, det giver nu og i fremtiden en god fornemmelse af antal fisk der gyder i Trend å
Fotos: Jonas Høholt
Nedenstående skema er en oversigt over de optalte områder.
Mvh
Johannes Christensen
VPU Trend Aa Lystfiskeriforening.

 

Årstal

2012/2013

2013/2014

Antal gydninger i Trend å

275

340

Lokalitet

JELSTRUP BÆK

3

3

MØLGÅRDSBÆKKEN

3

5

BÆK V/OMLØBSSTRYGET

5

3

KATMOSEGRØFT

1

4

SØNDERLADE BÆK

0

3

TVÆRBÆK

93

105

Udløb i Trend til Løgstørvej

14

15

Løgstørvej til sk. Pæl 24

68

77

Sk. pæl 24 – Hvalpsundvej

5

5

Hvalpsundvej – sk. pæl 15

6

8

ULSTRUP BÆK

66

75

Tværbæk til Knud Kristensen

8

8

Knud Kristensen til Havbrovej

40

51

Havbrovej til forsøgsstation

16

14

Forsøgsstation til overkørsel

2

2

TREND Å HOVEDLØB

104

142

Fra Jelstrup bæk – til Mølgårdsvej

16

21

Mølgaardsbro til sk. 13

10

9

sk. 13 til sk. 15 (Hødalen):

9

17

sk 18 -hornumbro

1

3

Hornumbro – til dambrug

28

51

Omløbsstryg

20

19

Det døde løb nedstr. Omløbsstryg

11

14

Boltrup

1

0

Den Gamle hytte

8

8

Skriv et svar