Forfatterarkiv: Jonas Høholt

Ørredsucces of forbedringer ved Trend Aa

Jan Nielsen, DTU Aqua elfiskede ved Trend Aa

Vi havde fornøjelsen af DTU Aqua’s besøg den søndag den  8. oktober 2017, hvor de havde en stor flok vandløbs interesseret med fra hele Danmark. De havde set Jonas Høholt video fra Trend å inden de ankom.

 
Peter K. Madsen og undertegnet havde fornøjelsen, at vise Tværbækken frem, hvor foreningen havde lavet gydebanker i 2013 i samarbejde Aalestrup Naturefterskole og lokale lodsejere.
 
Jan Nielsen fra DTU havde i 2014 lavet  el-fiskeri af 10 m dengang i Tværbækken.
Resultatet  efter 2 x el-fiskeri, var 120 småørreder mellem 5 -12 cm, altså 1/2 års fra årets klækning.  Banken var allerede fra første år en succes 
 

Hvad viste 2017, Jan Nielsen lavede 1 x el-fiskeri i bækken og resultatet var meget  tilfredsstillende for den lille bæk. 19 stk 1-2 års, der sikkert bliver til Smolt til foråret og en 60-70 småørreder(en gennem fiskning af området vil ca give 30% mere). Så resultat på niveau af 2014 resultatet, men en bedre fordeling af størrelse på ørrederne. Man kunne næsten ikke skjule smilet over det flotte resultat el-fiskeriet viste.

Området ved den nedlagte spærring ved Trend Aa Dambrug

 
Derefter gik turen til Trend Dambrug, hvor vi så Vesthimmerland Kommunes fine projekt med fjernelse af stemmet ved Dambruget, derudover har de lavet  gydebanker og ført en lille bæk ud i Trend å. Der er ingen tvivl om, at det nok skal blive godt for ørrederne i  åen.
 

Til sidst gik vi til Holmegårdbækken’s tidligere indløb i Trend Dambrug, her fortalte vi om processen med 2 .ansøgninger til Den Danske Naturfond og Deres tilsagn om Dkk 79200,-  til projektet, som det gjorde det muligt at gennemføre projektet.

Aalestrup Naturefterskoles fiskelinie har hjulpet med arbejdet ved Holmegaardsbækken

HedeDanmark havde lige  i denne uge taget sidste spadestik, så nu løb bækken i Trend å, som den havde sidst  løb i for 50 år siden. Det ser lidt “råt” ud nu, men er ikke i tvivl om at det nok skal blive en lille perle i Vesthimmerland’s natur.
 
Men ikke  mindst er det en fornøjelse at samarbejde med så positive Lodsejere, Vesthimmerland kommune , frivillige fra Trend Aa Lystfiskeri forening og Ålestrup Naturefterskole’s elever.

Den opbakning vi altid møder fra jer,  kan vi  simpelthen ikke undvære når vi laver projekter.

Tak til DTU Aqua Jan Nielsen og Finn Sivebæk for en interessant dag.
 
Johannes Christensen , Trend Aa Lystfiskeriforening.
 
NB; årets gydevandring den 28. december går til området ved Trend Dambrug.
 
foto; Kaare M Ebert, DSF

FLUEBINDING FOR BØRN OG BEGYNDERE

Lær at binde dine egne fluer på den rigtige måde. Det er nemmere end du tror og det er ekstra sjovt – og samtidig billigere – at fange fiskene på fluer, du selv har bundet.

Juniorklubben i Trend Å Lystfiskeriforening inviterer både voksne og børn over 10 år til en hel dag med fluebinding for begyndere. Alle interesserede er velkomne – både juniorer og seniorer.

PROGRAM

Kl. 10.00 -10.15 Velkomst og præsentation

Kl. 10.15 – 10.45 Lidt om værktøj og kroge. Brug af taklenål

Kl. 10.45 – 13.00 Vi binder 2 stk. Kobberbasser

2 stk. Hareørenymfer

2 stk. Orange Tag

Kl. 13.00-13.30 Klubben serverer grillpølser med brød og sodavand

Kl. 13.30-16.30 Vi binder 2 stk.  Spejlæg

2 stk.  Høholt

Vi når at binde (mindst) 10 flotte og fangst-stærke fluer, som kræver vidt forskellige materialer og teknikker. Du kommer altså godt i gang med fluebinding og du kan fiske både ved å, kyst og P&T med de udvalgte fluer. Selvfølgelig både med spinnegrej og bobleflåd og med Tid: Vi binder fluer lørdag den 28. oktober kl. 10-16.30

Sted: Trend Å Lystfiskeriforenings klubhus, Ågårdsvej 14, Hyllebjerg, 9640 Farsø
Tid: Vi binder fluer lørdag den 28. oktober kl. 10-16.30
Pris: 50 kr. til dækning af faktiske udgifter inklusiv frokost med grillpølser, brød og sodavand.

Tilmelding nødvendig på tlf. 20 12 93 38 64 eller obn@sportsfiskeren.dk – Senest 3 dage før.     Du må meget gerne medbringe dit eget binde-værktøj og en spot-lampe, hvis du har. Ellers er du velkommen til at låne. Medbring desuden indendørs fodtøj.  Ekstra sodavand kan købes 5 kr.

OBS. Deltagere fra Aalestrup/Møldrup/Gedsted mv. kan køre med mig efter aftale.

Grejtilvirkning i klubhuset med Per Johannsen og Orla Bertram.

 

Ny gydebanke anlagt i Tværbækken

Lørdag den 16. september 2017 skulle første skridt i vandplejeudvalgets 3-års plan – en 14 meter lang gydebanke i tilløbet Tværbækken – gennemføres.
Til trods for at Trend Å-systemet for år tilbage er erklæret selvreproducerende, foretager foreningen stadig vandløbsrestaurering, da der stadig er plads til forbedringer flere steder.

En motoriseret trillebør lettede arbejdet ved Tværbækken betydeligt. Foto Jonas Høholt

Ni raske medlemmer mødte op til morgenkaffe, hvorefter turen gik til bunken med gydegrus, som ventede på brinken af Tværbækken.
Der var arrangeret leje af en motoriseret trillebør og en lang rampe, som lettede arbejdet betydeligt. Det var derfor minimalt, hvad der var behov for af de manuelt opererede trillebørrer.

Udlægning af skjulesten er en vigtig del i etableringen af gydebanker. Foto Jonas Høholt

Allerede efter 2 timer – med indlagt pause – kunne holdet betragte én flot nyanlagt gydebanke. Efter vandplejeudvalgets plan er dette det foreløbigt sidste tiltag i Tværbækken, som alene har omkring 100 gydninger fra ørred hver vinter – pænt fordelt på næsten hele bækkens længde. Denne nye gydebanke løfter den naturlige produktion af ørred i Tværbækken det sidste stykke op til noget nær det optimale.
I 2018 venter et stort tiltag med en række nye gydebanker i Trend Ås hovedløb. Vandplejeudvalget vil orientere alle herom, når arbejdsdagene nærmer sig.
Formiddagens gode arbejde blev afsluttet med en solid gang smørrebrød på stedet.

Der skal lyde en stor tak til lodsejer Jens Martin Jensen for godt samarbejde. Stor tak til Vesthimmerlands Kommune for sponsorat af motorbøre samt DTU Aqua gruspulje for økonomisk støtte til gydegrus og sten. Sidst men ikke mindst stor tak for godt engagement til de ni fremmødte.

Der skal lyde en stor tak til lodsejer Jens Martin Jensen for godt samarbejde. Stor tak til Vesthimmerlands Kommune for sponsorat af motorbøre samt DTU Aqua gruspulje for økonomisk støtte til gydegrus og sten. Sidst men ikke mindst stor tak for godt engagement til de ni fremmødte.

 

En færdig nyanlagt 14 meters gydebanke i Tværbækken – tilløb til Trend Å. Foto Jonas Høholt

Jonas Høholt
VPU