Forfatterarkiv: Jonas Høholt

1. arbejdsdag ved Holmegårdsbækken

Tak til alle de fremmødte på Trend Aa Lystfiskeriforenings 1. arbejdsdag ved Holmegårds-bækken den 25. marts 2017.

Der  blev ryddet bevoksning i og omkring bækken med en hastighed der overraskede Vandplejeudvalget. Derfor kunne vi holde 1 time før beregnet – FLOT ARBEJDE !

Pil er dominerende ved Holmegårdsbækken. Her ryddes for at sikre fri op- og nedstrøms passage for fisk. foto: Jonas Høholt

Der hviles ud i en kort pause, inden rydningsarbejdet genoptages. Foto: Jonas Høholt

Nu afventer vi stemmet ved dambruget bliver fjernet omkring medio maj iflg. VHK’s tidsplan. Herefter kan vi føre bækken tilbage til Trend Å i samarbejde med HEDEDANMARK.

Øvre Holmegårdsbæk: Før rydning af pil. Foto: Jonas Høholt

Øvre Holmegårdsbæk: Efter rydning af pil. Foto: Jonas Høholt

Før skånsom rydning af pil, som holder vandet tilbage i Holmegårdsbæk: Foto: Jonas Høholt

Efter skånsom rydning af pil, som holder vandet tilbage i Holmegårdsbæk. Foto: Jonas Høholt

Tak for den gode servering til “mandags banden” – det faldt i god jord hos de fremmødte og Steen’s  mave.

 

Velfortjent frokost i hytten efter endt arbejde. Tak til mandags-banden for servering.

 

Tak 
Johannes Christensen

To gedder og en laks på juniorturen


Bjerringbros juniorleder, Johannes Bigum, tilbød juniorerne en ”erstatningstur” til Gudenå, fordi fiskeriet var dårligt på den første tur pga. lavvande i åen. – Aron, Emil M, Jannik, Kristoffer og Oliver var tilmeldt den nye tur med Benny og Orla som chauffører. Desværre måtte Pernille og Per Johannsen melde afbud, fordi bilen strejkede.

Om formiddagen fiskede vi nedstrøms Ulstrup Bro ligesom sidst. En gedde fulgte efter Emils spinner uden at bide og vi så en gedde plaske i overfladen lige over for P-pladsen, men heller ikke den var interesseret.
Midt på dagen kørte vi op til renseanlægget ved Bjerringbro og her kom der mere gang i sagerne: Først satte Kristoffer ny personlig rekord med en fed hangedde på 75 cm og 3,0 kg, der næsten flåede hans kondomspinner i stykker. – Lidt senere tangerede Emil sin gedderekord med en fisk på 77 cm og 2,8 kg. Den tog en stor åle-efterligning. – Jannik sluttede festen med at genudsatte en flot nedfaldslaks på 83 cm.

Der er fanget en hel del flotte, store blanke laks op til 12,7 kg (i alt 7 over 10 kilo!) på Bjerringbro-foreningens del af den store å og vi hilste på en del laksefiskere, men så ingen fange noget. – Tak igen til juniorafdelingen i Bjerringbro for det gode samarbejde.

18/2 – Geddetur til Gudenå

Vi udsatte den årlige geddetur til Gudenå en uges tid pga. dagsfrost og en strid, iskold blæst fra øst – og det var en god beslutning, da vi i stedet fik 5 plusgrader og vind fra sydvest. Jannik, Emil M, Kristoffer, Oliver H samt Kasper og hans far Allan og Orla udgjorde holdet. Vi prøvede først på zone 6 neden for Ulstrup Bro og siden på zone 3 ved Bjerringbro. Drengene var flittige og fik gennemfisket en masse vand, men desværre uden fangst, så Orla genudsatte dagens eneste gedde på ca. 85 cm. der faldt for en af vore flash-fluer.
Forklaringen på det magre fiskeri skyldes formodentlig ekstremt lav vandstand i åen efter en usædvanlig nedbørsfattig vinter, hvor gedderne åbenbart havde forladt bredzonen og fundet nye ædepladser længere ude i åen. Vi havde alligevel en hyggelig dag og Emil og Jannik så en laks plaske midt i åen. Tak til juniorafdelingen i Bjerringbro, fordi vi må fiske i jeres store, spændende å – vi ser frem til at kunne gøre gengæld, når sommerfiskeriet kulminerer i Trend Å.