Forfatterarkiv: Thomas Dalgaard

Beretning fra gydebankerne..

For  kort  tid  siden  havde  Trend Aa Lystfiskeriforening  30 vandløbsfolk  med  Jan Nielsen og  Finn Sivebæk fra DTU Aqupa i spidsen på besøg ved Tværbækken i Trend å systemet. Jan Nielsen elfiskede stedet i  2014 umiddelbart efter der var anlagt nye gydebanker med ca. 12  småfisk pr. m løbende å mellem  5 – 12 cm som resultat.

I år var der ca. 10 fisk pr.  m løbende å, men  med en  meget  bedre  differentiering,  ikke  mindst  19 stk.  1-2 års fisk,  som  sikkert  bliver til  smolt til  foråret. 

Bankerne var ubrugte og  lidt  sorte.

Mange  tak til  DTU Aqua v/Jan og Finn for at  gøre det  så  synligt, at  alt  den  tid  vi  bruger på vandløbsrestaurering og  planlægning virkelig  betaler  sig.

Johannes Christensen var i  weekenden  ved Tværbækken og  se  lige ! To banker  brugt.  Den  øverste  stor  og  dyb.  Den  nederste  i  hele  åens  bredde  og  ca.  to  m lang.  Det viser helt  klart at  de  to  banker vi  lavede  med  Ålestrup Naturefterskole i  2013 virkelig  leverer  år  efter  år.

Gydevandring 2017

Vi indbyder hermed alle interesserede og Trend Aa Lystfiskeriforenings medlemmer til “gydevandring” den 28. december 2017.

Programmet er som følger:

Kl. 0945 mødes vi på P-pladsen ved Hornumbro

Herefter er der samlet kørsel til Trend å Dambrug, hvor der bliver mulighed for at se området ved dambruget efter stemmets fjernelse og den nyrestaurerede Holmegårdsbæk.

Ca. kl. 12.00 kører vi til Hytten i Hyllebjerg, hvor der serveres lidt mad fra formandens gryder.

Pris;  kr. 50,00 (vand og øl kan købes til favorabel pris)

Tilmelding til undertegnede på mail jcaggersund@gmail.com eller sms  4236 1058

Vel mødt

Johannes Christensen

Trend Aa Lystfiskeriforening