Beretning om sæsonens gydning i Trend Å

Vandplejeudvalget har, sammen med medlemmer af bestyrelsen og frivillige foreningsmedlemmer, travet hele Trend Å-systemet tyndt gennem den sidste måneds tid.

Vandplejeformand Johannes Christensen viser hvorledes en nygravet gydning fra havørred ser ud; Her ved Mølgaardsbro øverst i hovedløbet. Foto: Jonas Høholt; www.hoholtphoto.com

Vandplejeformand Johannes Christensen viser hvorledes en nygravet gydning fra havørred ser ud; Her ved Mølgaardsbro øverst i hovedløbet. Foto: Jonas Høholt; www.hoholtphoto.com

Vandplejeformand Johannes Christensen har her lavet en beretning om årets arbejde med optælling af gydninger:

Vi har  optalt  gydningerne i  Trend Å 2014/15, og  Trend Å fortsætter  sin  fremgang;
12,9% fra  2013/2014
39% fra  2012/2013.

De ny anlagte banker i  Tværbækken er  igen godt brugt; 11af 13 banker. En af  de mindre bække Mølgårdsbækken  er oppe  på hele 7 gydninger,  og hovedløbet i Trend å  er steget kraftigt.