Kategoriarkiv: Nyheder

NAVNE PÅ SVING OG HØLLER VED TREND Å

En vinterdag for et par år siden mødte jeg foreningens tidligere formand, Kaj Kjeldsen, ude ved åen. Det blev til en hyggelig fiskesnak, inden vi skiltes. I løbet af samtalen nævnte Kaj navnet på et sving, som jeg ikke kunne placere alene ved navnet – og det pirrede selvfølgelig min nysgerrighed.

Derfor barslede jeg med den ide, at det kunne være både interessant og nyttigt at få registreret de navne, der gennem årene er hæftet på sving og høller ved Trend Å. Så jeg printede 12 luftfotos af åen dækkende strækningen fra mundingen og op forbi broen ved Vester Hornum – altså godt og vel den del af åen, hvor vi har fiskeretten i dag.

Jeg overdrog så kortene til Kaj, som lovede at sætte navne på de lokaliteter, som han kendte til. Han valgte at tage kortene med til ”Nissebandens”(vort stærke pensionistholds) næste månedsmøde i klubhuset og ”Nisserne” satte i fællesskab navne på cirka 30 sving, høller og delstrækninger, som har været brugt i mange år – og siden er der yderligere kommet en håndfuld navne til.

Kortene befinder sig nu i klubhuset, hvor de er sat i plastiklommer og de kan findes bagerst i en blå A-4 mappe med titlen ”JuiorSKRÆP 2” – og hvor alle selvfølgelig er velkomne til at kigge dem igennem.

Kortene må dog ikke fjernes fra klubhuset, fordi de allerede har en vis historisk værdi, der kun bliver større med tiden. Men kender du navnet på en god fiskeplads, vil det selvfølgelig være fint at få det tilføjet. Det er imidlertid en betingelse, at navnet skal være kendt af flere nuværende eller tidligere medlemmer og helst være brugt i mindst 8-10 år.

Så i stedet for at indføje nye navne direkte på kortmaterialet vil jeg foreslå, at du lægger en seddel med det foreslåede nye navn i den aktuelle plastlomme (altså den delstrækning, hvor navnet evt. skal tilføjes) sammen med dit eget navn og telefonnummer. Så vil du blive ringet op og få lejlighed til at uddybe dit forslag.

En anden ide kunne være, at vi hædrer foreningen tidligere formænd (eller andre ildsjæle)med at opkalde en fiskeplads, som de havde særlig forkærlighed for, efter dem – eller måske, hvor der på et tidspunkt er fanget en særlig stor fisk. Foreløbig er der jo sving og høller nok at tage af.

Knæk & bræk

Orla

Hyttestykket

Ingen gedder på land

Tre juniorer, Emil M, Kristoffer og Patrick  deltog sammen med turleder Simon Sørensen på den årlige tur til Bjerrinbro-foreningens lange, spændende strækning af Gudenå lørdag den 17. februar.

De fiskede først nedstrøms Ulstrup by og senere ved rensningsanlægget ved Bjerringbro, hvor vi tidligere har gjort gode fangster.

 

Desværre fangede gutterne ingen gedder, selvom de fiskede flittigt –  og de mener, at det skyldtes faldende vandtemperatur på grund af snesmeltning dagen før.

Kristoffer og Patrick havde dog en fascinerende oplevelse, idet de på skift fik den samme gedde (som skønsmæssigt vejede 4-5 kg.) til at gå efter deres woblere i alt fire gange.

En af gangene have den hele wobleren inde i munden og svømmede over til modsatte bred – inden den spyttede wobleren ud igen.

Så vi fik ingen gedder på land, men havde alligevel en spændende dag – og glæder os over det gode samarbejde med juniorafdelingen i Bjerringbro.

Orla


Foto: Simon svinger forgæves fluestangen på en god geddeplads på zone 6 ved Ulstrup

”Tre i Trend – plus en grønlænder”

Juniorafdelingen med navnet ”Smoltene” har i mange år haft en intern konkurrence kørende, der virkelig trækker tænder ud, under navnet ”Tre i Trend”.  Her gælder det om at fange 3 sommerfisk: En på orm, en på flue og en på spin (valgfrit på blink, spinner eller wobler). Den første, der klarer den udfordring, bliver belønnet med en meget flot præmie – men der er også en andenpræmie, hvis flere er dygtige og heldige..

Det er nemlig ikke helt så nemt, som det lyder – selv mange voksne lystfiskere vil få svært ved at klare opgaven. Indtil videre er det faktisk kun Jonars Høholt, Emil Mogensen og Anders Kruse Laursen der har fanget ”Tre i Trend” – de to sidstnævnte hele to gange. Respekt for det!

Sidste år (2017) Klarede Kristoffer K, Emil F og Emil M at fange mindst én sommerfisk på spin og orm, men ingen af dem lykkedes med fluen – så ingen opnåede at fange ”Tre i Trend”

Udfordringer er godt, så nu gør vi konkurrencen endnu sværere: Fra i år skal der fanges en grønlænder (over 40 cm) oven i de tre sommerfisk – og grønlænderen skal fanges på kunstagn. Selvfølgelig med modhageløs krog.

Du behøver ikke at fange fiskene på vore fællesture, men der skal helst være et vidne og som minimum fotodokumentation.

Hvis ingen fanger en grønlænder som beskrevet, gælder den gamle ”Tre i Trend”-konkurrence stadig.

”Smoltene” har i mange år været Danmarks mest aktive juniorafdeling og nu har vi også landets mest udfordrende konkurrence.