Kategoriarkiv: Nyheder

Holmegaardsbækken klar til havørreder

Lørdag den 25/11-17 foretog foreningen en klargøring af Holmegaardsbækken til årets gydning. Bækken er, som før omtalt, netop blevet fået frit løb fra udspring til Trend Å. Derfor bliver det spændende at følge udviklingen i bækken over de næste år.
Vi så allerede den første gydning i bækken den 25/11, så det tyder godt for området.

Spærrende grøde og grene blev fjernet i Holmegaardsbækken, og gydegruset løsnet til årets gydning af ørred. Foto Jonas Høholt  

En strømrende skabes nænsomt i øvre Holmegaardsbæk. Foto Jonas Høholt

Foto Jonas Høholt

Turen indbød også til et besøg i området ved den gamle dambrugsspærring, som nu er fjernet. Der er derfor fri passage i Trend Ås hovedløb forbi dambruget. Der er udlagt 5 nye gydebanker i den tidligere stuvezone opstrøms spærringen, og her så vi de første par gydninger i det nye løb. Tilmed er et par store naturlige gydebanker skyllet mere fri som følge af den øgede vandhastighed. Her så vi mindst 3 havørreder i gang på bankerne – den ene meget stor.

En af de første gydninger i Trend Ås hovedløb på strækningen umiddelbart opstrøms den gamle spærring ved dambruget

Beretning fra gydebankerne..

For  kort  tid  siden  havde  Trend Aa Lystfiskeriforening  30 vandløbsfolk  med  Jan Nielsen og  Finn Sivebæk fra DTU Aqupa i spidsen på besøg ved Tværbækken i Trend å systemet. Jan Nielsen elfiskede stedet i  2014 umiddelbart efter der var anlagt nye gydebanker med ca. 12  småfisk pr. m løbende å mellem  5 – 12 cm som resultat.

I år var der ca. 10 fisk pr.  m løbende å, men  med en  meget  bedre  differentiering,  ikke  mindst  19 stk.  1-2 års fisk,  som  sikkert  bliver til  smolt til  foråret. 

Bankerne var ubrugte og  lidt  sorte.

Mange  tak til  DTU Aqua v/Jan og Finn for at  gøre det  så  synligt, at  alt  den  tid  vi  bruger på vandløbsrestaurering og  planlægning virkelig  betaler  sig.

Johannes Christensen var i  weekenden  ved Tværbækken og  se  lige ! To banker  brugt.  Den  øverste  stor  og  dyb.  Den  nederste  i  hele  åens  bredde  og  ca.  to  m lang.  Det viser helt  klart at  de  to  banker vi  lavede  med  Ålestrup Naturefterskole i  2013 virkelig  leverer  år  efter  år.

Stør, større, størst

Syv juniorer og to voksne var i starten af november på langtur til Loch Nees P&T i nærheden af Vemb i det vestjyske med Simon Sørensen som erfaren tovholder. Fem af de syv juniorer ville fiske efter stør, mens de to sidste hellere ville fange ørreder.

Kristoffer fangede en fjeldørred på 2,8 kg en kildeørred på 2,4 kg

Dagens ubestridte storfanger blev Kasper Svendsen, der landede og genudsatte en hvid stør på 26 hårdtpumpede kilo. Senere lykkedes det Benny Møller at lande en tilsvarende fisk (måske den samme!), ligeledes på 26 kilo, mens Jannik Olsen genudsatte en på 16. Disse tre fisk er de tungeste, der nogensinde er landet i juniorafdelingens mangeårige historie, mens den hidtil største trofæfisk er Brian Kristensens fantastiske gedde på 12 kilo fanget tilbage i 2003 i Guldager Sø.

Der var også et par livlige stør til Oliver Rybjerg og Emil Mogensen på 9 kg og sidstnævntes mor, Jane, genudsatte en på 11 kg, mens unge Emil Tølbøl mistede en på over 20 kg, som brutalt sprængte linen.

Kristoffer Kristensen og Patrick Bundgaard valgte at fiske efter ørred, og Kristoffer fangede en fjeldørred på 2,8 kg en kildeørred på 2,4 kg og en regnbue på 1,4 kg på et gennemløbsblink, mens Patrick tag tre mindre regnbuer på 0,8 – 1,0 kg på flue.