Om os

Trend Aa Lystfiskeriforenings historie går tilbage til 1932 og i 1935 fik foreningen sit nuværende navn.

De første år blev forbitret af svære økonomiske problemer, et årskort kostede dengang den store formue af kr 10.- Det var mange penge i datidens verden, for en landarbejder tjente ca.10 kr.om ugen.

Mange tiltag blev forsøgt for at rette op på den dårlige økonomi, medlemmerne blev pålagt ekstra kontingent, og restancer blev forsøgt inddrevet af en sagfører, ja man blev endda nødt til at udstede veksler for at klare vanskelighederne. De mange tiltag gav pote, og i 1941 var der orden i økonomien.

Mange ting skete i tiden herefter. Blandt rettede Hedeselskabet åen ud, så man kunne få mere agerjord. Flere steder langs åen nuværende løb, kan man se hvordan åen har slynget sig gennem landskabet i stedet for de lange lige stræk, som eksisterer i dag.

Mange af foreningens økonomiske midler er i årenes løb brugt på udsætninger for at forbedre åens fiskebestand. Omkring år 2000 ændrede man strategi og begyndte at satse mere på vandløbsrestaurering. Investeringerne har tydeligvis båret frugt, da Trend å, i 2013 blev erklæret for selvreproducerende og udsætningerne af fisk stoppede.

Sin størrelse taget i betragtning, fremstår åen i dag fremstår som en af de mest havørredrige åer i landet.

Af personer der har haft særlig stor betydning for foreningen kan nævnes Anæus Gundersen, Løgstør, Arne Rasmussen, Løgstør og ” Smed ” Henry ” Aars. Disse var bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis 27 , 29 . og 33 år. Glemmes må ej heller foreningens kasserer gennem 19 år Poul Andersen Løgstør, som i 1990 kunne fejre 25 års jubilæum som bestyrelsesmedlem.

Fra de senere år kan nævnes tidligere formænd som Kai Harbo, Svend Yde, Kaj B. Kjeldsen , Kurt Andersen , Leon Madsen , Ronny Krogh Pedersen og Johnny Nielsen , der alle har ydet en stor indsats for vores forening og gode forhold til åens lodsejere.