Fiskevand

_mg_9928

Trend Aa Lystfiskeriforening er den eneste forening, som råder over fiskevand ved Trend å. Vi har fiskeret på størstedelen af åen fra vejbroen ved Hornumbro Mølle til vejbroen på Løgstørvej i Trend.

Foreningen har to hytter. Den ældste ligger smukt placeret ved åløbet omkring Gunderup, ca. 2 km øst for Trend. Her er der gode parkeringsforhold og kun 100 – 200 m gåtur ned til åen. Den nye bjælkehytte ligger placeret i Hyllebjerg, og fungerer både som klubhus og som overnatningsmulighed for gæster, der kommer langvejs fra.

Trend å har altid været kendt for sit gode og stabile havørredfiskeri.

Opgangen af havørreder strækker sig over en lang periode. I maj ses få men ofte større fisk at trække op i åen. Senere på sæsonen kommer “hovedtrækket” hvor fiskene bliver mere talrige, men ofte lidt mindre i størrelse. Opgangen fortsætter helt til sæsonen slutter i november. Der bliver ofte fanget store fisk sidst på sæsonen. Da foreningen stadig elfiskede, blev der ofte fanget store blanke fisk i starten af november.

Fra tidligere tiders elfiskeri er der konstateret fisk over 90 cm.og den største fisk fanget på stang i nyere tid er fra starten af halvfemserne, den var på hele 12,4 kg, fanget på de ydeste stræk omkring Trend. Sådanne kæmper lader sig dog som bekendt sjældent overliste af lystfiskere, med kun snøre og stang.

Udover fiskeriet efter havørred i sommer og efterår, er der også gode muligheder for et godt grønlænderfiskeri fra sæsonstarten hen til april. De fleste af disse fisk er omkring mindstemålet, men der bliver også fanget enkelte overspringere på op til 60 cm.

Bækørredfiskeriet er som i mange andre åer ikke hvad det har været, men hvert år bliver der fanget fine bækørreder, hvor de største har været op til 60 cm.

Kort til udskrift findes på de to links: A4 kort og A3 kort

 

Oversigtskort


View Fiskeri i Trend å in a larger map