Fisketure 2017

To gedder og en laks på juniorturen


Bjerringbros juniorleder, Johannes Bigum, tilbød juniorerne en ”erstatningstur” til Gudenå, fordi fiskeriet var dårligt på den første tur pga. lavvande i åen. – Aron, Emil M, Jannik, Kristoffer og Oliver var tilmeldt den nye tur med Benny og Orla som chauffører. Desværre måtte Pernille og Per Johannsen melde afbud, fordi bilen strejkede.

Om formiddagen fiskede vi nedstrøms Ulstrup Bro ligesom sidst. En gedde fulgte efter Emils spinner uden at bide og vi så en gedde plaske i overfladen lige over for P-pladsen, men heller ikke den var interesseret.
Midt på dagen kørte vi op til renseanlægget ved Bjerringbro og her kom der mere gang i sagerne: Først satte Kristoffer ny personlig rekord med en fed hangedde på 75 cm og 3,0 kg, der næsten flåede hans kondomspinner i stykker. – Lidt senere tangerede Emil sin gedderekord med en fisk på 77 cm og 2,8 kg. Den tog en stor åle-efterligning. – Jannik sluttede festen med at genudsatte en flot nedfaldslaks på 83 cm.

Der er fanget en hel del flotte, store blanke laks op til 12,7 kg (i alt 7 over 10 kilo!) på Bjerringbro-foreningens del af den store å og vi hilste på en del laksefiskere, men så ingen fange noget. – Tak igen til juniorafdelingen i Bjerringbro for det gode samarbejde.

18/2 – Geddetur til Gudenå

Vi udsatte den årlige geddetur til Gudenå en uges tid pga. dagsfrost og en strid, iskold blæst fra øst – og det var en god beslutning, da vi i stedet fik 5 plusgrader og vind fra sydvest. Jannik, Emil M, Kristoffer, Oliver H samt Kasper og hans far Allan og Orla udgjorde holdet. Vi prøvede først på zone 6 neden for Ulstrup Bro og siden på zone 3 ved Bjerringbro. Drengene var flittige og fik gennemfisket en masse vand, men desværre uden fangst, så Orla genudsatte dagens eneste gedde på ca. 85 cm. der faldt for en af vore flash-fluer.
Forklaringen på det magre fiskeri skyldes formodentlig ekstremt lav vandstand i åen efter en usædvanlig nedbørsfattig vinter, hvor gedderne åbenbart havde forladt bredzonen og fundet nye ædepladser længere ude i åen. Vi havde alligevel en hyggelig dag og Emil og Jannik så en laks plaske midt i åen. Tak til juniorafdelingen i Bjerringbro, fordi vi må fiske i jeres store, spændende å – vi ser frem til at kunne gøre gengæld, når sommerfiskeriet kulminerer i Trend Å.

Juniortur til åen – 29/1

Det har været en meget mild og tør vinter, så den programmerede isfisketur blev (som så ofte før) ændret til en grønlænder-tur til vor lille å – med stort set samme gruppe som sidst:
Emil Lund og Emil Fragtrup, Jannik, Oliver, Kristoffer og hans far, Rune samt Benny og den gamle juniorleder.
Det er nogle seje gutter som med tiden sikkert vil fange mange fisk, hvis de fortsætter i samme stil – flere er allerede godt i gang! Så juniorlederen kunne bare slippe dem løs og selv svinge fluestangen et par timer, hvilket gav tre grønlændere på et Spejlæg st. 10 (se foto).Kristoffer blev dagens storfanger med en nedgænger på ca. 60 cm. og Rune fik en mindre nedgænger, mens Jannik fangede en lille bækørred. Alle junior-fisk blev fanget på Mepps’er og alt blev genudsat.

Grønlænder fra juniorturen ved Trend Aa. 29/1

21. januar – Grønlænder-premiere for juniorer

Tre Emil’er (Fragtrup, Lund og Mogensen) var tilmeldt årets første fisketur sammen med Jannik, Oliver, Kristoffer og hans far, Rune, samt Brian og Orla. Så der var et fint fremmøde af vore yngste medlemmer og det lover jo godt for den kommende sæson. – Vejret var mere forårsagtigt end vinterligt  med 5-6 plusgrader, solskin og let vind fra vest.

Emil F med nedgænger fra Trend å inden genudsætning

Brian fiskede neden for Hyllebjerg Bro sammen med Emil F og Jannik. Her fangede Emil dagens største fisk på en hjemmelavet Mepps – en noget slidt nedgænger-han, som blev genudsat så hurtigt, at den ikke blev målt (billedet).
Kristoffer og Rune fiskede sammen længere nedstrøms og de gjorde det supergodt med tre fisk hver: Fem grønlændere omkring målet og en mindre nedgænger. Ligeledes på Mepps 3 og alle seks fisk blev også genudsat. Rigtig godt gået! Resten af os måtte nøjes med forsigtige nap og den friske luft.

Turen sluttede i klubhuset, hvor Christian Bornholmer sluttede sig til det hyggelige selskab, og hvor vi traditionen tro fik en gang varm suppe med boller og brød.

Præmierefiskeriet 2017

Koldt vejr med frost holdt mange fra åen i mandags, hvor der var grønlænderpræmiere ved Trend Å. Der berettedes kun om en enkelt nedgænger og en grønlænder under målet.
Siden har Orla Bertram Nielsen dog været ved åen og har overlistet to grønlændere på flue. Læs Orlas rapport under Fangster 2017.

Grønlænder fra Trend Å, 18/01-2017 Foto: Orla Bertram-Nielsen