Vandpleje -vejen til flere fisk

Vandplejeudvalget i Trend Aa Lystfiskeriforening arbejder for at forbedre vandmiljøet og de fysiske forhold for ørreder og smådyr i Trend å. Udvalget projekterer og udfører restaureringsprojekter, hvor der udlægges gydegrus og skjulesten. Alt arbejdet sker i samarbejde med lodsejere og Vesthimmerlands Kommune for at finde de bedste løsninger for et bedre vandmiljø. Der tænkes hele tiden i helheder for at forbedre den lokale naturs biodiversitet bedst muligt.

Ud over udlægning af sten arbejdes der også med udplantning af naturlige vandløbsplanter og luftning af gamle gydebanker.

I starten af 2013 blev Trend å af DTU Aqua erklæret for selvreproducerende. Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt at supplere den naturlige ørredyngel med udsatte fisk for at holde bestanden på et leje, der svarer til åens kapacitet.

Hvis du har du lyst til at hjælpe, har forslag eller ideer er du velkommen til at sende en e-mail formanden for vandplejeudvalget Johannes Christensen eller ringe til ham på tlf. 42 36 10 58