Forurening i Ørndrup-Tværbæk

Brev fra bestyrelsen til medlemmer af Trend Aa Lystfiskeriforening

Nedenstående kunne også være interessant for personer, som kunne tænkes at besøge Trend Å.

Yngel fanget under elfiskeri i forbindelse med bestandsanalyse

Kære Alle

Som I måske har bemærket i forskellige steder i pressen, har Tværbækken desværre været udsat for et uheld i form at et større gylleudslip. Konsekvensen af dette er, at alt liv i en stor del af bækken er død.

Der er tale om et hændeligt uheld, en menneskelig fejl, hvor alt hvad der kan gå galt gik galt. Lodsejeren blev selv opmærksom på udslippet og alarmerede straks beredskabet via 112.

Konsekvensen af dette er, at vi har mistet alt yngel neden for uheldsstedet. Det lader til at forureningen ved Tværbækkens udløb i Trend å er blevet fortyndet så meget, at det ikke har haft nogen indvirkning på livet i hovedløbet.

Vi er i god dialog med lodsejeren og Vesthimmerlands Kommune om at få reetableret den berørte strækning på bedst mulige måde.

Uheldet kommer til at påvirke opgangen af fisk de næste år frem i tiden – hvor stor en betydning det får, forsøger vi p.t. at regne på. Vi har søgt hjælp hos DTU Aqua for at få en vurdering af skaden og afventer rådgivning om vi bør træffe nogle foranstaltninger.

Både på grund af den lave vandstand med høje vandtemperaturer til følge og på grund af uheldet vil vi bede jer overveje hvordan I fisker. Der er ingen tvivl om vi får brug for en ekstra stor gydning i år til at rette op efter uheldet. Vi håber, at I er opmærksomme på at både store og små fisk p.t. har meget svært, og at overlevelsen ved genudsætning på grund af vandtemperaturen er meget lille.

Venlig hilsen

Bestyrelsen