Fredningstider og regler

img_0932

Fiskeri i Trend Å er tilladt fra 16/1 – 15/11

Fra Boltrupgaarden og opstrøms gælder fredningen fra 15/10, hvilket er en særfredning vedtaget på generalforsamlingen.

Salg af dag- og ugekort fra 16/1 til 15/11.

Mindstemål:

Bækørred: 30 cm

Havørred: 40 cm

Nedgængere er fredet.

 

Fiskeregler

1. Medlemskortet er strengt personligt og skal fremvises på anfordring af enhver lodsejer eller fiskeribetjent. Indehaveren er pligtig til at fremvise sin taske på forlangende af den kontrollerende

2. Medlemmer mellem 18 og 65 år skal være udstyret med det lovpligtige fisketegn

3. Ovenstående skal altid medbringes. Forglemmelse heraf medfører bortvisning fra åen

4. Gæstekortfiskere skal altid fiske sammen med det medlem, der har indløst gæstekortet

5. Vær omhyggelig med lodsejerens ejendom. Efterlad aldrig affald el.lign. Såfremt hegn eller afgrøder utilsigtet beskadiges, skal der rettes henvendelse til lodsejeren eller et bestyrelsesmedlem

6. De opsatte skilte ved åen skal respekteres

7. Der må kun fiskes med én stang pr. person

8. Mindstemål: Bækørred 30 cm – Havørred 40 cm. Nedfaldsørred er totalfredet og skal genudsættes nænsomt

9. Der kan fiskes med flue, blink, wobler, spinder og orm

10. I perioden d. 16. januar – 1. maj må der kun fiskes med modhageløse kroge

11. Der må max. hjemtages 2 fisk (bæk– og havørred) pr. dag. Overtrædelse medfører konfiskation af kortet

12. Vis hensyn til andre lystfiskere når du færdes ved åen. Vi henviser til de “uformelle fiskeregler” – se nedenfor

13. Fredningstid: 16. november – 15. januar (begge dage incl.). Fiskeri opstrøms Boldrup er dog fredet fra d. 15. oktober – 15. januar (begge dage incl.)

Uformelle fiskeregler

 Er der flere fiskere på et stykke, fiskes der så vidt muligt bevægeligt på begge sider af åen – uanset hvad der fiskes med. Har man valgt et godt ”Høl” og fisker stationært, ruller man ind, trækker sig

lidt væk og lader den bevægelige fisker fiske hullet igennem, inden man ”sætter sig tilrette” igen

 Giv plads til hinanden. Start ikke lige foran en anden fisker og hold en afstand du selv ville finde for passende. Det er altid et godt træk at kontakte den først ankomne og drøfte hvorledes man fordeler fiskeriet

 Al færdsel langs åen bør, af hensyn til såvel medfiskere som en selv, foregå så diskret som muligt.

Undgå at skræmme fisken og gå, hvis der er andre fiskere tilstede, et lille stykke fra åen

 Støder man på affald derude, så udvis ansvarlighed og tag det med hjem. Giv gode råd på en god måde til de lystfiskere der måtte bære sig uheldigt ad – det kunne jo skyldes uvidenhed

 

Skriv et svar