Gydeoptælling 2014/2015

Af Johannes Christensen, Vandplejeformand 

Vi har  optalt  gydningerne i  Trend Å 2014/15 og  Trend Å fortsætter  sin  fremgang;
12,9% fra  2013/2014
39% fra  2012/2013.De ny anlagte banker i  tværbækken er  igen godt brugt; 11af 13 banker. En af  de mindre bække Mølgårdsbækken  er oppe  på hele 7 gydninger,  og hovedløbet i Trend å  er steget kraftigt.2014/15;    384  gydninger

Download optællingsskema her: trendaagydebanker

Årsagerne  til  denne  fremgang er selvfølgelig  flere; mild vinter, rivning  af gydebanker, kontrol af  åen og udløbet i fjorden for garn, forbedret vilkår i  åen/ny anlagte  gydebanker og ikke mindst tilladelse til  regulering af skarv i åen, vi har desværre seneste år set en stigende predation  af smolt i  trend å fra fugle og andre dyr.

_D3_6444-2

Gydningen i Trend Å’s hovedløb er steget kraftigt. Her ses en mellemstor gydegravning nedstrøms Hornumbro. Foto: Jonas Høholt www.hoholtphoto.com

Dette lægger desværre et yderligere pres  på  bestanden, da fx   en voksen skarv ca. lever af 0,5  –  1 kg fisk om dagen og der er set en del skarv i åen.
Vi gør selvfølgelig  vort til  at forbedre vilkårene  i Trend Å og i 2014 har vi deltaget  i vandrådet for Trend Å. Dette  var yderst positiv  oplevelse,   samarbejdet med  Trendå’s  ålaug.  landbrugets  organisationer, DN og Vesthimmerlands Kommune var  eksemplarisk. Vi fik udarbejdet  en fin plan  for  bedre vandafstrømning og naturforbedringer i Trend Å.
Desværre blev  planen til vores store forundring reduceret. Men vi afventer dog stadig den endelige vedtagelse af anstrengelserne i vandrådet. Men at forbedringer / vandløbsrestaureringer virkelig giver resultater  i Trend Å, kan man se i Jan  Nielsens/DTU’s  rapport,  hvor vi fiskede 3 steder, hvor Trend Å har anlagt  gydebanker.
Vi kan derfor kun anbefale Vesthimmerlands  kommune til at lave  så  meget som  muligt af den fremlagte plan for Trend Å, for dette giver mening og  er veldokumenteret af DTU/Jan Nielsen.

Stryget ved "Træhøllet" var flittigt brugt af ørrederne denne sæson.

Stryget ved “Træhøllet” var flittigt brugt af ørrederne denne sæson. Foto: Jonas Høholt www.hoholtphoto.com

Vor fremsendte 3 års plan for vandløbs restaureringer er allerede med tilsagn fra lodsejere, områderne udpeget, men vi  afventer  pt Vesthimmerlands Kommunes opmålinger af bundkvoten, dog har vi  fået tilsagn  om  dette  sker i Q1 2015. Så  vi  kan påbegynde projekterne i 2015.
Og så bliver  det  Trend Å’s  tur  i 2015, hvor der  skal  påbegyndes  flere  projekter iflg. vandplanerne. Opstemningen ved dambruget fjernes, dette  er  vel en af de vigtigste fauna forbedringer i  Trend Å. Vi ser frem  til  dette,  ulemperne ved  spærringer er veldokumenteret:
http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/fri_passage.aspx

_D3_5338

En stor gydegravning i en gydebankerne, som foreningen udlagde i Tværbækken i sommeren 2013. Her var 11 gydninger på de 13 udlagte gydebanker. Foto: Jonas Høholt www.hoholtphoto.com

Men ser også frem til at Haubro bæk kan løbe frit igen, Mølgårdsbækken restaureres, Sønderlade Bæk restaureres, ja  der  er  mange  planer i de kommende vandplaner, og vi  ser frem til at Vesthimmerlands Kommune  påbegynder alle  disse forbedringer.

Forventer at 2015  virkelig bliver året for Trend Å, når man ser alle de   ting som skal gennemføres. Dette kan kun blive godt !
Sidst vil jeg  sige  stor tak  til  Trend Å’s aålaug/lodsejere, Vesthimmerlands Kommune, Dansk Laksefond, DSF ,Vesthimmerlands Lommune og foreningens hårdtarbejdende  medlemmer, for uden jeres støtte ville alle  vore projekter / faunaforbedringer ikke blive gennemført.
Skidt fiske 2015
Johannes Christensen
Trend å’s  Vandplejeudvalg
foto; Jonas Høholt/ http://www.hoholtphoto.com/