Gydeoptælling 2016/2017

Årets gydeoptællinger betyder som regel afslutningen på et år, men også starten på et nyt år for VPU i Trend Aa Lystfiskeriforening. 

Se resultatet her: trendaagydebanker16_17

2016 var et ”oki” år – over 500 gydninger – det kan lyde flot, men ikke helt optimalt, da der er megen gydegrus der ikke er brugt, specielt i de mindre tilløb til Trend å.
Vi har gennemgået Ørndrup-tværbækken, Ulstrup bæk, Sønderladebæk og Katmose grøften og i alle findes der uberørt grus. Hvad mangler så? 

Denne sæson findes flere steder gydegrus, der ikke er brugt. Denne banke, anlagt i 2013, i tværbækken var flittigt brugt. Foto: Jonas Høholt

I efteråret 2016 lavede VPU et møde med DTU’s Finn Sivebæk og Jan Nielsen med en nedenstående dagsorden og følgende læsestof;

http://www.sportsfiskeren.dk/sites/default/files/LaksNotat2012.pdf

http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2006/02/060202_fiskeri_efter_groenlaendere_reducerer_stoerrelsen_af_den_fremtidige_gydebestand?id=c1b322ca-29de-49a6-b02d-3f8e277f46e4

http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk

Dagsorden til VPU’s “efteruddannelse” i skånsomt fiskeri med mere.

Vi havde mange gode diskussioner, desuden fik vi megen information og fakta, men ikke mindst gik vi klogere og mere eftertænksomme fra denne aften.
Og hvad lærte vi denne aften? – at en stor havørredstamme er grundlaget for vor fremtid i Trend Aa Lystfiskeriforening.  Hvordan? Ja, det vil vi så invitere alle medlemmer til at deltage i/finde ud af den 4. oktober 2017.

Vinter-vandranunkel i tværbækken ved Birken. Foto: Jonas Høholt

Derfor en ”bette” opfordring til medlemmerne om at overholde Trend Aa Lystfiskeriforenings gældende regler, herunder modhager-løse kroge til den 1. Maj (gerne hele året, fordi det har en betydning for C&R- fiskenes evne til at overleve) og HUSK ikke mindste den vigtige regel med max. 2 fisk per fisker pr. dag! (den store havørred stamme)

Til slut vil jeg liste de opgaver vi har foran os i 2017;

Nævnt i modsat orden:

  –Gydevandring i 2017

 -Temadag ”havørreden i Trend Å” den 4. oktober 2017

 -Rivning af gydebanker

 -Udlægning af gydegrus i Tværbækken

 -Holmegårdsbækken; vi fik støtten fra Den Danske Naturfond (79.260,- efter 2 ansøgningsrunder), beløbet skal dække HedeDanmark´s arbejde med at føre bækken tilbage. Ålestrup Naturefterskole vil hjælpe os med de kommende opgaver, men medlemmerne og Steen skal selvfølgelig heller ikke snydes for muligheden for at hjælpe her. Vi starter den 25. marts med arbejdsdag. 
Imens arbejder Vesthimmerlands Kommune på det sidste i tilladelsen og VVM. Men alt dette lader sig selvfølgelige ikke gøre uden velvilje fra lodsejerene, så stor tak til Knud, Jette og Anders.
Så foran os, en masser fantastiske opgaver/oplevelser, og der vil være mulighed for at ”udenbys” medlemmer overnatter gratis i hytten ved disse arrangementer. Et nyt tiltag som vi håber vore medlemmer, som kommer langvejs fra, vil tage imod.
Ses
Johannes Christensen
VPU Trend Aa Lystfiskeriforening.

Gydebankerne anlagt af foreningen i 2011 i Hødalen var som vanligt flittigt brugt. Foto: Jonas Høholt