Gydeoptælling 2017/2018

Optælling af Gydebanker i Trend å 2017/18

Hej, 
 
Desværre er flere års fremgang stoppet brat.
Iflg. Peter K. Madsen er opgangen er 40-50% lavere end de seneste år – bestanden af gydenede havørreder er estimeret af DTU til at være 2000 – 3000 havørreder i de gode år. Og optællingen i år er på kun 300 stk gydebanker!!!
 
Hvad årsagen til den katastrofale nedgang på 200 stk gydebanker er, kan man jo gætte på; iltsvind og dårligere forhold i Limfjorden, sælbestanden er steget markant, skarv, fiskehejre og andre predators er fredet og jager lystigt i åen.
Vi kan se at nedlæggelse af omløbsstryget og sand i visse områder er en faktor. Men opgangen er gået 40 -50 % ned i antal havørreder!Download skema for optælling af gydebanker her: trendaagydebanker

 
Nedgangen er også i nabo-åerne, “så det er ikke kun os”, men det kan vi heller ikke glæde os over, for problemet er helt klart efter årets optælling, at DER MANGLER FISK PÅ GYDEBANKERNE.  
 
Men spørgsmålet er så: Hvad kan vi gøre ?
DTU Aqua Jan Nielsen og Finn Sivebæk har jo givet os svarene på, hvordan vi får en større og stærkere fiskebestand i Trend Å.
Vi har allerede lavet gode tiltag, såsom Orla`s forslag med max. 2 fisk pr. dag, Jonas’ fine foreslag med nedklemte modhagere i forårs-sæsonen og fredning af Nedgængere. Disse er blevet rost af DTU Aqua.
Spørgsmålet er bare, om vi er villige, og om vi vil lave de NØDVENDIGE tiltag.
 
Las os tage snakken på Generalforsamlingen. Vi kan nå at gøre noget, men et par dårlige sæsoner mere vil være katastrofale for bestanden i Trend Å!!
Men Vi bliver  nødt til at kigge på, hvad Vi lystfiskere kan gøre ! 
 
På vegne af Vand Pleje Udvalget

Johannes Christensen

Gydning på den nye gydebanke i Tværbækken ved sk 25. Foto Jonas Høholt