Gydevandring ved Trend Å Dambrug

Omkring 15 medlemmer fra foreningen var den 28. december 2016 mødt op til den årlige “gydevandring”, for at blive opdateret om kommende restaureringsprojekter langs Trend Å – og for at få nogle mundfulde frisk luft.

Der observeres et hold gydende ørreder i omløbsstryget, som efter planen skal tørlægges, når stemmeværket i Trend Å fjernes i 2017. Foto: Jonas Høholt

Der observeres et hold gydende ørreder i omløbsstryget, som efter planen skal tørlægges, når stemmeværket i Trend Å fjernes i 2017. Foto: Jonas Høholt

I år gik vandringen til området omkring Trend Å Dambrug, hvor der skal ske flere spændende tiltag i 2017. Blandt andet skal stemmeværket ved dambruget fjernes for at skabe optimal passage for op- og nedtrækkende fisk og smådyr. Derudover er det planlagt at føre to tilløb, der har været spærret for opgang i ca. 50 år, tilbage til Trend Å.

Skelbækken, også kaldet "Omløbsbækken", som i dag har sit udløb i omløbsstryget. Bækken skal efter planen føres mod sydvest direkte til Trend Å. Foto: Jonas Høholt

Skelbækken, også kaldet “Omløbsbækken”, som i dag har sit udløb i omløbsstryget. Bækken skal efter planen føres mod sydvest direkte til Trend Å. Foto: Jonas Høholt

Der blev kigget på de store gydegravninger i omløbsstryget, hvor der var flere gydende ørreder på bankerne, og det fine lille tilløb, “omløbsbækken”, blev også besigtiget i det flotte og solrige decembervejr.
Gydevandringen blev afsluttet i klubhuset, hvor formanden var klar med en solid gang frokost.

For at udligne faldet over stemmeværket udlægges bl.a. 5 gydebanker á 20 meter efter stemmeværket er fjernet i Trend Å. Det vil efter planen også kunne kompensere for tabet af gydebankerne i omløbsstryget. Foto: Jonas Høholt

For at udligne faldet over stemmeværket udlægges bl.a. 5 gydebanker á 20 meter i hovedløbet efter stemmeværket er fjernet. Det vil efter planen også kunne kompensere for tabet af gydebankerne i omløbsstryget. Foto: Jonas Høholt