Gydevandringen 2017

Godt 20 interesserede var mødt op til foreningens årlige gydevandring, der denne gang gik til det nyrestaurerede område ved Trend Å Dambrug.

Hovedløbet opstrøms Trend dambrug

Også Holmegaardsbækken, som netop har fået frit løb til Trend Å, blev besigtiget. Der blev ikke observeret gydninger på det friske gydegrus, men forholdene i bækken er optimale, så det er blot et spørgsmål om tid.

Det nyetablerede gydestryg i Holmegaardsbækken. I baggrunden ses Trend Dambrug.

Afslutningsvis blev Skelbækken (tidligere omløbsbækken) samt bækken fra Øst v lodsejer Torsten Wetche besigtiget inden turen gik til klubhuset og formand Thomas’ varme suppe og hyggesnak.

Neden for ses Skelbækkens nye udløb til Trend Å syd for Trend Dambrug.

Det klarvandede tilløb fra øst har også netop fået frit løb til Trend Å.