Gydevandringer

Hvert år mellem jul og nytår inviterer Trend Å Lystfiskeriforenings vandplejeudvalg alle medlemmer på en hyggelig “gydevandring” langs et stræk af åen. Her kigges på åen generelt, men særligt gydebanker og vandplanter – og hvis vi er heldige; ørreder som er i gang med at gyde.
På “gydevandringerne” orienteres om kommende naturprojekter og restaureringsprojekter langs åen, og der fremvises allerede gennemførte projekter.
Efter et par timer i den friske luft, slutter vi af med frokost i klubhuset.

Gydevandringen 2017

Godt 20 interesserede var mødt op til foreningens årlige gydevandring, der denne gang gik til det nyrestaurerede område ved Trend Å Dambrug.

Hovedløbet opstrøms Trend dambrug

Også Holmegaardsbækken, som netop har fået frit løb til Trend Å, blev besigtiget. Der blev ikke observeret gydninger på det friske gydegrus, men forholdene i bækken er optimale, så det er blot et spørgsmål om tid.

Det nyetablerede gydestryg i Holmegaardsbækken. I baggrunden ses Trend Dambrug.

Afslutningsvis blev Skelbækken (tidligere omløbsbækken) samt bækken fra Øst v lodsejer Torsten Wetche besigtiget inden turen gik til klubhuset og formand Thomas’ varme suppe og hyggesnak.

Neden for ses Skelbækkens nye udløb til Trend Å syd for Trend Dambrug.

Videoafspiller

 
 
00:00
 
00:12
 
 
 

Det klarvandede tilløb fra øst har også netop fået frit løb til Trend Å.

 

Gydevandring ved Trend Å Dambrug

Omkring 15 medlemmer fra foreningen var den 28. december 2016 mødt op til den årlige “gydevandring”, for at blive opdateret om kommende restaureringsprojekter langs Trend Å – og for at få nogle mundfulde frisk luft.

Der observeres et hold gydende ørreder i omløbsstryget, som efter planen skal tørlægges, når stemmeværket i Trend Å fjernes i 2017. Foto: Jonas Høholt

Der observeres et hold gydende ørreder i omløbsstryget, som efter planen skal tørlægges, når stemmeværket i Trend Å fjernes i 2017. Foto: Jonas Høholt

I år gik vandringen til området omkring Trend Å Dambrug, hvor der skal ske flere spændende tiltag i 2017. Blandt andet skal stemmeværket ved dambruget fjernes for at skabe optimal passage for op- og nedtrækkende fisk og smådyr. Derudover er det planlagt at føre to tilløb, der har været spærret for opgang i ca. 50 år, tilbage til Trend Å.

Skelbækken, også kaldet "Omløbsbækken", som i dag har sit udløb i omløbsstryget. Bækken skal efter planen føres mod sydvest direkte til Trend Å. Foto: Jonas Høholt

Skelbækken, også kaldet “Omløbsbækken”, som i dag har sit udløb i omløbsstryget. Bækken skal efter planen føres mod sydvest direkte til Trend Å. Foto: Jonas Høholt

Der blev kigget på de store gydegravninger i omløbsstryget, hvor der var flere gydende ørreder på bankerne, og det fine lille tilløb, “omløbsbækken”, blev også besigtiget i det flotte og solrige decembervejr.
Gydevandringen blev afsluttet i klubhuset, hvor formanden var klar med en solid gang frokost.

For at udligne faldet over stemmeværket udlægges bl.a. 5 gydebanker á 20 meter efter stemmeværket er fjernet i Trend Å. Det vil efter planen også kunne kompensere for tabet af gydebankerne i omløbsstryget. Foto: Jonas Høholt

For at udligne faldet over stemmeværket udlægges bl.a. 5 gydebanker á 20 meter i hovedløbet efter stemmeværket er fjernet. Det vil efter planen også kunne kompensere for tabet af gydebankerne i omløbsstryget. Foto: Jonas Høholt

 

 

Gydevandring blev til hyggevandring

Knap 20 interesserede var mødt op til foreningens “gydevandring” den 27. december 2015.
Vandplejeudvalget havde planlagt at vise de fremmødte nogle af Trend Ås små tilløbsbække, hvor der er succesfuld gydning fra havørreder allerede nu.

_YVD4250

Katmose Grøft ved høj vandstand. Folk måtte nøjes med at høre om de rekord-store gydebanker, der findes i bækken denne sæson. Foto: Jonas Høholt

20151213_131354

En af de omtalte gydebanker i Katmose Grøft fotograferet tidligere i 2015. Foto: Jonas Høholt

Højt og uklart vand i Trend Å-systemet har præget hele måneden, og et kraftigt regnvejr natten til den 27. gjorde sigtbarheden til stort set nul – selv i de mindste bække.

20151227_091655

Både den 6. og 27. december 2015 løb Mølgaardsbækkens vand ovenpå den sammenstyrtede overkørsel. En udskiftning af røret er tiltrængt. Foto: Jonas Høholt

Det kakaofarvede vand medførte, at der ikke kunne fremvises en eneste gydebanke, hvilket var meget ærgerligt, både på grund af det flotte fremmøde, men også de mange flotte banker, som nu var blevet usynlige.
Gruppen besøgte først Mølgaardsbækken og blev her informeret om problematikken ved den sammenstyrtede overkørsel, som spærrer for opgang, samt de tiltag som her forventes udført måske allerede i 2016.

_YVD4288

Hyggesnak ved Hyllebjerg Bro. Foto: Jonas Høholt

_YVD4270

En småpresset arrangør Johannes Christensen forsøger tappert at holde masken. I baggrunden ses Katmose Grøft nær byen Overlade. Foto: Jonas Høholt

I Katmose Grøft og Sønderlade Bæk, hvor der ligeledes er observeret gydninger, var forholdene ligeså ringe.
Feltturen blev afsluttet med fiskehistorier ved Hyllebjerg Bro, hvor der blev talt om den gode fiskesæson ved åen, og endelig serverede formand Thomas Dalgaard god frokost i klubhuset.
VPU takker alle fremmødte for en hyggelig dag.

_YVD4297

Vand i engen opstrøms Hyllebjerg Bro. Foto: Jonas Høholt

Medlemmer på gydebanke-tjek

Trend Å Lystfiskeriforenings medlemmer var søndag den 29. december 2013 på en “gydevandring” langs Tværbækken for at se om de nyetablerede gydebanker var taget i brug.
Cirka 25 mand mødtes først på formiddagen og vi gik turen fra Hovbro og op til Birken, hvor vi lavede de øverste gydebanker.
Resultatet var lidt skuffende – 4 gydninger var, hvad der var på de 12 nye gydebanker. Sandvandring kan nok have skylden. Fisk har der i hvert fald ikke manglet i Tværbækken dette efterår. Peter Madsen har spulet en række gydebanker længere oppe i Tværbækken og de var flittigt brugt. Det samme oppe ved Hvalpsundvej, hvor der er 5 flotte gydninger. I nedre Tværbæk er der også gydt godt igennem.
Arrangementet sluttede med middagsmad i hytten serveret af formand Thomas Dalgaard. Jonas Høholt viste film og billeder om havørreder på gydning samt en lille film om vandplejearbejdet i Trend Å. 

_mg_0093_

Gydebanke i Tværbækken – tilløb til Trend Å. Foto Jonas Høholt