Gydning 2006-2007

Gydningen 2007

 Af Peter Krogh Madsen Beretter. 

Optællingen af gydebanker i perioden 15 november 2006 til 9 februar 2007 har været yderst vanskelig på grund af høj og uklar vandstand i en stor del af perioden.

Som følge heraf må 143 brugte banker mod 139 sidste år være et godt resultat, da der helt sikkert er overset nogle stykker undervejs.

Mange af de brugte banker er markant større end sidste år, det tyder på flere og større fisk.

Den høje vandstand har også medført at fiskene har trukket længere op i systemet end  de foregående år. Det har medført at der i forhold til de foregående år mangler gydninger fra Holmebro til Træhøllet.

Herefter følger en kort gennemgang af gydningerne i Trendå`s vandsystem. Først tilløbne.

Jelstrupbæk. 3stk.

Her var gydningerne svære at se, fordi foreningen udlagde gydegrus  21 oktober 2006, den korte tid fra gruset blev smidt i til ørrederne gydede gør at stenene stadig er helt rene, og så er det svære at se om gruset er vendt. Samtidig med vi udlagde grus i Jelstrupbæk blev styrtbrønden fjernet, så fiskere fremover får meget lettere ved at nå gydepladserne.

Ulstrupbæk 44 stk.

Lidt flere end sidste år, de fordeler sig  med 22 opstrøms havbrovej og 22 nedstrøms.

Tværbækken 29 stk.

Den øverste i systemet ligger øst for Krogstrup og den er ved at sande til. Her vil det sandfang som amtet spændte ben for gøre underværker. Ved spangen samme sted er der et par hundrede meter med et godt fald og hård bund, hvis vi kan få lov til at udligge grus i bækken her vil det være anstrengelserne værd.

De næste gydninger herfra kommer først omkring Ulstrupbæk`s udløb, og her er der nogle stræk der trænger til at se en kultivator eller en greb.

Så er der igen godt med gydninger ved birken, ligeså fra granen til Hovbro.

Fra Hovbro til udløbet i Trendå er der udlagt grus 4 steder, og betonstyrtet er udlignet med kamp/paksten, det har ørrederne benyttet sig flittigt af med mange gydninger.

Bækken ved Mølgaard 1 stk.

Her er vandkvaliteten ikke hvad den har været, det kan skyldes at Farsø kommune leder overfladevand fra Holmevej ud i bækken.

Bækken ved omløbsstryget  4 stk.

2 små og 2 almindelige, alle 4 oventil vandingsstedet.

Katmosegrøft 5 stk.

Det er første gang i mange år vi ser gydninger her.

I bækken ved Birken og Sønderladebæk er der ikke fundet gydninger.

Hovedløbet. 7 stk.

Fra Holmebro til Mølgaardsbro.

De 4 ligger i det grus foreningen har udlagt ved jernbanebroen, fire er nok færre end forventet, hvad end så grunden er.

Ca. 80 meter nedstrøms Holmebro er der en strækning på ca. 30 meter , hvor  bunden er hård, godt fald og oven i købet plads i regulativet til at udlægge gydegrus, så her er en oplagt mulighed for at tilføre ørrederne ekstra gyde muligheder.

 Fra Mølgaardsbro til Hornumbro 11 stk.

De ligger de sædvanlige steder, men den store i hødalen mangler, ligesom der mangler en 4-5 stykker ved Sparregården.

Hornumbro til dambrug 8stk.

Omløbsstryget 18stk.

Det døde åløb 11.

Bankerne ved hytten 2stk.

25 Feb. 2007 PKM

Skriv et svar