Gydning 2010/2011

Optælling af brugte gydebanker i Trend Å systemet 2010-2011.

188 stk brugte banker mod 265 stk i 2009-2010

Vi kan tydeligt se på efterårets og vinterens gydning at der generelt er færre brugte gydebanker i hele systemet. Det har nærmest været et mønster i år, at de brugte banker, som ørrederne har gravet i og lagt deres æg, er en del mere spredt, og til tider har vi skullet gå langt for at finde grus der var vendt.

Det positive i det, må være, at ynglen bliver mere spredt i systemet når den klækker i løbet af foråret.
Mange af bankerne var også store og flotte, som tyder på meget store havørreder.
Den meget voldsomme flom der ramte os i midten af januar, har desværre haft katastrofale følger, for flere strækninger i systemet.
Ved selvsyn har jeg konstateret en massiv sandvandring, specielt i hovedløbet nedenfor dambruget, samt det øverste af tværbækken, med kvalte og ubrugelige gydebanker som resultat. Andre steder er gydebankerne simpelthen skyllet sammen på grund af den stærke strøm.

Det døde åløb nedstrøms dambruget er sandet total til. I starten af januar havde jeg et par kronede dage med 30-40 legesyge fisk på strækket, flere var direkte i gang med gydningen, og blandt andet her, fik jeg skudt et par gode billeder. Det var en opgave der bestemt ikke var nem, og jeg lærte at opføre mig som en indfødt indianer på brinkerne, med kamera og polfilter på ryggen.

 

Alle gydebanker var brugt i stor grad og det hele så lækkert ud. Flommen 14 dage senere, medførte som tidligere beskrevet, at næsten alle bankerne blev dækket af sand. Et par steder lå der næsten 1 meter (!!) sand, ovenpå bankerne.
Sandvandringen har selvfølgelig også medført at grusbunden er skyllet ren andre steder i åen, men det er helst ikke et fænomen, der skal være en vane.

 

 

Vi kan sikkert forvente at der kommer til at mangle fisk i Trend Å, på et eller andet tidspunkt (for ikke at nævne 2010), på denne dyre bekostning.

 

Vores slid med rivning og luftning af gydebanker i sommers, har som altid givet positivt resultat.
De fleste løsnede banker er gennemrodet.
Men jeg kan sige med sikkerhed, at med de mange ubrugte banker denne sæson, skal vi have gang i rivningen igen i 2011, for at ubrugte banker ikke kitter, og binder sammen, så ørrederne ikke selv kan vende sten og grus.
Herudover har jeg haft gang i mine talenter som gartner og har plantet 14 vandranunkler på strækningen opstrøms Hornumbro. Jeg har kigget til dem jævnligt, og de fleste står stadig flot.
Dette vil vi naturligvis også gentage i sommeren 2011.
Hele hovedløbet fra Trend Å udspring ved Jelstrup bæk, til de nederste banker ved den gamle hytte:

95 stk brugte gydebanker.

Tilløbene, herunder Jelstrup Bæk, Tværbæk-systemet (herunder Ulstrup Bæk), samt bækken syd for Møllegaard:

93 stk brugte gydebanker.

Nyd billederne 😉

Venligst, og med masser af gåpåmod
Jonas Høholt
Vandplejeudvalget

Skriv et svar