Gydning 2012-2013

Vi har registreret  gydebanker i trend å i sæson 2012/13. I alt 274 gydninger

Mange steder er der et positivt resultat af optællingerne, men de viser også der er plads til forbedringer i åen, og der skal en indsats til for at opnå de
mål,som vi gerne vil opnå, dvs. større tæthed af ørredeyngel pr.m2 og bedre vandmiljø.

Dette håber vi med vores Mini-projekter, vandplanter, projektet i tværbækken, og ikke mindst vores 3-årsplan, at kunne opnå i 2013 – 2016 ,
Samtidig kan vi se frem til de forbedringer Vesthimmerlands kommune vil lave i Trend å,  ifølge vandplanerne er det ikke umuligt, og det er vigtigt at vi sætter vores mål højt for selve  Trend Å og vort fiskeri i den, for fremtiden er formodentlig uden udsætninger af ørred fra 2014.

080113

 

 

_mg_3811_

 

Optalt  i tilløb:

Jelstrup Bæk   3  stk(dejligt at der er gydninger her igen , ikke været noget her de sidste 4 år)

Mølgårdsbækken 3 stk ( mini-projekt)

Tværbækken  fra udløb i trend å til løgstør vej: 14 stk
Tværbækken   fra løgstør vej til skala pæl 24;   68 stk
skala pæl 15 til hvalpsundvej    6 stk
hvalpsundvej til skala pæl nr 24  5 stk

Ulstrup Bæk: (skuffende ingen gydninger fra sk 14 og opstrøms)

Fra udløb i Tværbæk til overkørsel ved lodsejer Knud Kristensen: 8 stk
Knud Kristensen til Havbrovej: 40 stk
Havbrovej til forsøgsstation: 16 stk
Forsøgsstation til overkørsel v/ sk. 13: 2 stk

Bæk v. omløbsstryg: 5 stk (mini-projekt)

Katmosegrøften 1 stk

Sønderlade bæk  0 stk ( skuffende, Peter har løsnet grus her)

Hovedløb;

Fra Jelstrup bæk – til mølgårdsvej   16 stk

Mølgaardsbro til sk. 13: 10 stk
sk. 13 til  sk. 15 (Hødalen): 9 stk
sk 18  -hornumbro  1 stk  (skuffende resultat , stor sandvandring her)
Hornumbro – til dambrug   28 stk

Omløb + det døde:
Omløbsstryg: 20 stk
Det døde løb nedstr. omløbsstryg: 11 stk

Boltrup  1 stk

Gamle hytte 8 stk

Johannes Christensen
Trend å VPU formand

 

Skriv et svar