Gydning 2013-2014

Gydning 2013/2014

Vi  har  med  glæde  kunnet konstatere,  at  de  “hårde” vintre er ovre
23, 6%  fremgang i antal brugte  gydebanker tegner godt  for fremtiden  og  er i overensstemmelse med det stigende antal fisk  mellem 15 – 45 cm  i Trend å, som vi har set i løbet af 2013.
VPU2 (800x533)
Der er ikke mindst  konstateret fremgang, hvor Trendaa Lystfiskeriforening har lavet vandløbsrestaurering. Steder som Hødalen, Mølgårdsbækken  og ikke  mindst  Tværbækken, hvor  vi  i 2013 har anlagt 13 nye gydebanker. 11 er brugt med fine gydninger,  dette må betegnes som en kæmpesucces! (stigning  i antallet af gydninger i Tværbækken   passer ca. med de nyanlagte banker),
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at  takke lodsejere, Vesthimmerlands kommune, DTU Aqua, Dansk Laksefond og ikke mindst Trendaa’s medlemmer/ Ålestrup Naturefterskoles elever for den flotte opbakning/hjælp.
Rivning / spuling af gydebanker er også en stor hjælp til ørrederne, så den indsats som Vesthimmerlands Kommune/Hede Danmark og foreningens VPU-medlemmer har ydet, må endelig ikke undervurderes.
Da Trend å nu er erklæret selvreproducerende og der  ikke udsættes fisk/elfiskes mere, er indsatsen med nye projekter af gydebanker /rivning af gydebanker / miniprojekter vigtige og jeg kan kun opfordre folk til at støtte op bag dette.
Som kommentar  til årets optælling er der følgende:VPU1 (800x533) (800x533)
Ved “Store” Gydebanker er  optalt  1 gydning, der er sikkert flere fisk og gydninger i disse.
Der optælles samme områder hvert år, det giver nu og i fremtiden en god fornemmelse af antal fisk der gyder i Trend å
Fotos: Jonas Høholt
Nedenstående skema er en oversigt over de optalte områder.
Mvh
Johannes Christensen
VPU Trend Aa Lystfiskeriforening.


I alt: 311 stk gydninger.

HERUNDER:

TILLØB: 198

Jelstrup Bæk 3
Mølgaardsbækken 5
Tværbækken 105
Udløb i Trend å til Løgstørvej 15
Løgstørvej til sk. 24: 77
Hvalpsundvej til sk 24 5
sk 15 til hvalpsundvej 8

Ulstrup bæk 75
Udløb i Tværbæk til overkørsel v Knud Kristensen 8
Knud kristensen til havbrovej 51
Havbrovej til forsøgsstation 14
Forsøgsstation til overkørsel 2

Bæk v omløbsstryg 3
Katmosegrøften 4
Sænderladebæk 3

HOVEDLØB 113

Fra Jelstrup Bæk til Mølgaardsvej 0
Mølgaardsvej til sk 13: 9
sk 13 til sk 15 Hødalen: 17
Sk 18 til hornumbro 3
Hornumbro til Dambrug 51
Omløbsstryg 19
De døde løb nedstr omløb 14
Boltrup 0