Gydningen 2005/2006

Optælling af brugte gydebanker i Trendå systemet 16 nov. 2005 til 17 jan. 2006

139 brugte banker mod 118 sidste år.

Det ser umiddelbart godt ud, for vi har fået bekræftet at det grus vi har udlagt bliver flittigt brugt, det samme gælder det grus vi har kultiveret.

Men bag tallene kan man også se at det øverste af Ulstrup bæk, bækken ved Mølgaard, og bækken ved omløbsstryget ikke er brugt så meget som sidste år. Sikkert p.g.a. manglende nedbør i vinter, men også sandvandring i de to restaurerede bække.

Jeg vil gå næsten alle bankerne igennem og give min kommentar til hvad jeg mener der kan forbedres.

 

Hovedløb: 

Tallene i ( ) er 2004- 2005

Holme bro til Mølgaards bro 9 stk. (5)

2 stk. omkring bænken, så fisk på bankerne 16 nov. Største godt 50 cm. 1 stk. i stryget op ad faskinerne på nord siden. 25 dec. 1 stk. lige oven til træet og 1 stk. nedstrøms træet.

Her udlagde foreningen 15 kubikmeter gydegrus i maj, det må siges at være arbejdet værd.

4 stk. opstrøms Mølgaards bro.

Mølgaards til Hornumbro 19 stk. (19)

Fra naturgas pælen på nordsiden af åen nedstrøms broen og til ca. 150 nedstrøms skalapælen.

Flere af bankerne er store. 9 stk.

Hødalen 3stk. fra svinget nedstrøms masterne og ca.150 m. nedstrøms. Stykket blev kultiveret første gang i august 2004 men er først blevet brugt i vinteren 2005-2006 den ene af bankerne er rigtig stor.

5 stk. fra det store træ ved sparregården til nedstrøms måler nr. 19. 2 stk. langs elletræerne

Hornumbro til omløbsstryget 13 stk. (12)

17 nov. 4 stk. ved møllen den blev senere til 1 da mange fisk brugte banken der til sidst fyldte ca. 10 kvadratmeter. 26 dec. 1 stk. i den kunstige opstrøms rensningsanlægget, den blev kultiveret i sept. 2004. 1 stk. ca. 50 meter nedstrøms bæk ved Vester Hornum rensningsanlæg luftet sept. 2004.

15 dec. 1 stk. stor ved udløb af Præstegårdsbæk, så stor fisk på banken. 26 dec. 1 stk. ca. 120 meter nedstrøms , kultiveret aug. 2005. Det gælder også den næste nedstrøms måler 121. 1 stk. opstrøms måler ved stryget inden Træhøllet også kultiveret aug. 2005. 25 dec. 1 stk. i skoven ved Træhøllet revet aug. 2005. 16 jan. 1 stk. lige inden udgangen af skoven, en strækning der gerne skal luftes i år da der er meget grus der er ved at gro efter i mærke. 15 dec. 2 stk. omkring måler nr. 125 den ene kæmpe stor og som sædvanligt brugt af mange fisk.

Omløbsstryget 20 stk. (13)

Optalt første gang 25 dec. Sidste gang 17 jan. Der er flest i den nedre del og også her er mange af bankerne meget store og brugt af flere fisk.

Det døde åløb 13 stk. (4)

Første gydning 17 nov. Det var den ca. 50 meter opstrøms udløb fra dambrugets bagkanal. Bankerne ligger jævnt herfra og op til ca. 100 meter opstrøms tjørnen. Der kommer nok ikke meget ud af gydningerne da bankerne har det med at sande til, især de øverste. Strækningen er heller ikke noget godt opvækst vand p.g.a. sand og manglende vegetation.

Stykket omkring spangen 2 stk. (o)

Her har vi aldrig set gydninger før, hvis ikke de 2 banker sander til skal vi have luftet bankerne godt og grundigt til efteråret. Den første ligger lige oven til spangen den anden 7 meter nedstrøms.

Den kunstige ved hytten 3 stk. (3)

Optalt 29 nov.

Tilløbene

Bækken ved Mølgaard 0 stk. (2)

Det må Skyldes manglende nedbør. Da vi lagde grus i den i aug. 2003 kunne vi efterfølgende heller ikke finde gydninger om vinteren men ved bestandsanalysen i aug. 2004 var der godt med yngel i bækken. Der er også rigeligt med sand i bækken. Jeg har sammen med Carsten Kristensen i okt. 2005 ryddet op i bækken opstrøms overkørslen og her kan vi fremskaffe over 300 meter gyde og opvækstvand, hvis vi vel og mærke kan holde sandvandringen nede. Der er nogle steder godt med grus i den.

Ulstrup bæk opstrøms Haubrovej til Forsøgsstationen. 7 stk. (17)

13 jan.1 stk. langs piletræerne. 1 stk. i østenden af haven 1 stk. ca. 40 meter opstrøms pæl nr. 17 1 stk. 10 meter længere opstrøms. 1 stk. 20 meter opstrøms. 1 stk. ved skellet til Forsøgsstationen ca. 30 meter opstrøms dette. 1 stk. opstrøms måler nr.16.

Her er der tilbagegang i forhold til sidste år det kan skyldes manglende nedbør.

Ulstrup bæk, Haubrovej til Faddestrupgaard. 25 stk. (21)

Optalt 13 jan. 2 stk. opstrøms måler nr. 19 og 1 stk. nedstrøms. 1 stk. nedstrøms stålpælen. 1 stk. i svinget ved skuret, 1 stk. 10 meter nedstrøms. 1stk. neden for højspændingen. 2 stk. nedstrøms ulovlig drikkested. 1 stk. efter næste sving. 1 stk. under træet, 1 stk. nedstrøms træet, 1 stk. 80 mater nedstrøms træet, 1 stk. efter mulepumpen 1 stk. 20 meter længere nede. 1 stk. nedentil træhøjspændingen, så der en han på ca. 15cm. Og en hunfisk på ca. 45cm. 1stk. ca. 10 meter nedstrøms, 4 stk. nedstrøms til og med naturgaspælen. 1stk ved cementpæl nr. 29. 1 stk. nedstrøms mulepumpen. 1stk. ved spangen, her ligger en ståltagplade og spærrer, det er måske en af grundene til der ikke var flere gydninger oven for Haubrovej. 1 stk. hvor elletræerne slutter på nordsiden af bækken.

Tværbækken

13 jan. Helmingbro og opstrøms til målerpæl nr. 14. 1 stk. (0)

Den ligger ved traktoroverkørslen øst for skoven med hochsitzen. At der kan gydes her kan vi nok takke Jysk Naturpleje for der har snævret bækken ind ved skære en strømrende. Her er der fremkommet masser af grus der skal kultiveres især opstrøms gydningen. Der foreligger endnu ingen afgørelse på om foreningen for lov til anlægge et sandfang på strækningen. Hvis Amtet giver lov er der store mugligheder i det øverste af Tværbækken.

Helmingbro til Hovbro 20 stk. (14)

Fra Helmingbro til Birken, de første kommer efter Ulstrup bæks udløb i Tværbækken fra skoven på vest siden af bækken ligger de spredt ud til måler nr. 25 ved birken. De største banker ligger ved birken.

Hovbro op til granen 21 nov. 2 stk. fra granen og ca. 50 meter opstrøms. 2 stk .nedenfor pæl nr.30.13 dec. 1stk 150 nordvest for Stinesminde. 25 dec. 1 stk. nord for Stinesminde . 2 stk. nord øst for. 1 stk. nedstrøs granen.

Hovbro til udløb i Trend å 7 stk. (3) Her har vi udlagt grus på 4 strækninger. 1 stk. i den øverste, 3 i den midterste, 2 stk. oventil kreaturbroen 1 stk. nedentil. Optalt fra 16 nov. Til 25 dec. De gyder i de nederste først.

Bækken ved omløbsstryget 0 (5) For lidt vand og for meget sand.

Farsø 17 januar 2006  Peter Krogh Madsen

Skriv et svar