Gydningen 2008/2009

Brugte gydebanker i Trend Å systemet december 2008 – januar 2009
Af Jonas Høholt og Peter Krogh Madsen
Skrevet af Jonas Høholt, Farsø Januar 2009

Jeg har i år optalt gydebanker i Trend Å systemet, sammen med Peter Krogh Madsen. Vi har gået lidt hver for sig, mens vi på andre ture har optalt sammen, og Peter har instrueret.
263 brugte banker denne sæson, hvilket må siges at være et fantastisk flot resultat.
Vi starter med tilløbene.

Tilløbene

Jelstrup Bæk: 3 stk.
(13-12-08)
3 banker fordelt nedad. Den ene meget stor. (ved udløbet i Trend Å). Det tyder på større fisk. Der er sikkert kommet flere til når vi har nået februar.

Ulstrup Bæk: 74 stk.
(9-1-09)
De fordeler sig med 26 stk. opstrøms (til forsøgsstation), og 48 nedstrøms v. Havbrovej. Det er et godt resultat den lave vandstand taget i betragtning.
Tværbækken: 62 stk.
Fra udløb i Trend Å til Hovbro er bankerne fine og flere store. Banken ved udløbet var også brugt.

Fra Hovbro op til Granen har der virkelig været gang i gydningerne, flere steder er helt gennemrodet. På disse to strækningerne var der i alt 38 brugte banker (Talt 2/1).

Fra Granen og op til Hvalpsundvej var også en positiv tur. Ved Birken hvor Tværbækken snor sig fint (nedstrøms Ulstrup Bæk’s udløb), har der været en del fisk i gang. Opstrøms Ulstrup Bæk’s udløb lå der 4 brugte banker, de tager dog hurtigt farve pga. okker. På denne strækning var der 22 brugte banker (Talt 9/1). Strækningen kunne godt trænge til en tur med kultivatoren, da en del af gruset ikke er brugt og nogle af bankerne er groet efter i mærke.

På strækningen opstrøms Hvalpsundvej var der 2 brugte banker. Disse banker blev lagt ud i efteråret 08. Den ene er sandet til, men det er dog glædeligt at de allerede er taget i brug. Det lange stryg længere oppe var ikke taget i brug, sikkert pga. lav vandstand. (Talt 4/1)

Vi har ikke optalt Katmose Grøft og Sønderladebæk pga. for lav vandstand.

Hovedløbet

Fra Holmebro til Mølgaardsbro: 22 stk.

Der ligger 3 opstrøms Holme Bro og 1 nedstrøms, som der er gydt i for første gang.

Jernbanebroen: 11 stk.
(24-12-08)
1 lille lige oven til broen (denne blev løsnet i efteråret, et bevis for at kultivering af gamle banker giver mange gydninger). 1 større neden under broen. Og resten fordelt i stryget neden til broen. Her var det lidt svært at tælle op da bankerne hurtigt farves til af okker.

Oven til Mølgaardsbro: 6 stk.
(23-12-08)
Oven til Mølgaardsbro var der 6 brugte banker. Den ene oven til det første sving var meget stor som sædvanligt.

Bækken syd for Mølgaard: 1stk.

Fra Mølgaardsbro til Hornumbro: 16 stk.

Nedstrøms Mølgaards bro: 9 stk.
(23-12-08)
Nedstrøms Mølgaardsbro 9 stk. brugte banker. De ser umiddelbart fine ud. I Hødalen mangler gydninger. Grøden står for højt. Denne strækning har første prioritet når vi skal løsne grus til sommer.

Oven til Hornumbro: 7 stk.
(4-1-09)
Fra bankerne neden til Sparregården og ned til Hornumbro, 7 brugte banker.
1stk neden til elletræerne. 1stk ved elletræerne. 2 stk. mellem elletræerne og det store træ. 3 stk. neden til sparregården. Den lille banke umiddelbart oven til broen er ved at sande til. Disse banker kunne i øvrigt godt bruge lidt ekstra grus, for at de er optimale.
Hornumbro til dambrug: 40 stk.
(1-1 + 6-1-09)
7 stk. brugte banker fra Hornumbro, og ned til banken ved rensningsanlægget.
Den lige før skoven var stor og sikkert brugt af flere fisk som så mange andre.

Den nye banke der blev lavet 20m neden til broen i efteråret er også brugt flittigt.

Banken efter skoven og bankerne mellem den store banke og den lille spang ser meget sandede ud.

33 stk. brugte banker fra rensningsanlæg til dambrug. Et yderst godt resultat. Enkelte vil sande til, men resultatet er stadig godt. Flere af bankerne er store som vanligt.
Omløbsstryget: 25stk.
(2-1-09)
Bankerne er store og flotte, sikkert brugt af flere og større fisk. Der er godt med brugte banker i hele stryget. Og så er det et fantastisk flot stykke vand.

Det døde åløb: 15 stk.
(2-1-09)
En af bankerne oven til bag kanalens udløb er groet efter i mærke. Ørrederne har heller ikke brugt den i år. Ellers ser mange af bankerne fine og store ud inkl. Dem oppe ved tjørnen.
Enkelte af dem ser dog ud til at sande til.
På banken lige neden til omløbsstrygets udløb, ser det ud til at kun halvdelen er brugt. Det skyldes nok enten vegetationen på banken eller den lave vandføring.

Bankerne ved Hytten: 6 stk.
(25-12-08)
I 2009 vil det være relevant at få løsnet en del af de banker der er ved, eller allerede er sandet til. F.eks. Tværbækken v. Birken og i Hødalen. Det vil nok være bedst at gøre det sidst på sommeren.
Udover dette vil det selvfølgelig være godt at få udlagt mere grus. Evt. omkring Holme Bro.

Skriv et svar