Gydningen 2009/2010

Gydningen 2009/2010 i Trend Å systemet. af Jonas Høholt
Peter K Madsen og Thomas Dalgaard

 

265 stk. brugte gydebanker mod 263 stk. i 2008/2009

Optælling 2009/2010, har ikke været nemt, pga. vanskeligheder med de store mængder sne. Derfor er der enkelte stræk der ikke har kunnet nås. De 265 er dem vi har fået talt.

Antallet af brugte banker har vi skønnet til ca. 300-320 stk eller ca 10% flere end sidste år. En ganske fin femgang vi har holdt de sidste år.

Der er sikkert flere banker vi har overset, pga. okkerfarvning eller høj vandstand, så der er sikkert flere gydninger end her beskrevet, ligesom der kan nå at komme flere gydninger på de forskellige stræk, efter vi har talt op.

Vi kunne hurtigt konkludere at der er flere gydninger end sidste sæson. Jeg har også set mange flere fisk på bankerne, specielt i november var jeg heldig at se flere havørreder, store som små. Bankerne er også bedre fordelt over vandløbet, da vi har løsnet gydebankerne på strækket i Hødalen. Her er der kommet et rigtig fint resultat, og ørrederne har kvitteret ved at gennemrode næsten alle stryg og banker på strækket.

Ligeledes har vi løsnet strækket opstrøms Holme Bro, som ørrederne tilsyneladende har sat pris på.
Vi skal bare være opmærksomme på, hvert år, at få løsnet fastgroede og sandede banker, det er en utrolig effektiv måde at skaffe flere gydninger på.
Det vil være en god ide at få set på bækken der løber ud i omløbsstryget, da der nok skal være bestandanalyse dér, men det står beskrevet i papirene Peter K Madsen har sendt til foreningen.

Tilløbene:
Jelstrup Bæk: 5 stk. Fine banker. Øverste banke var 100 meter nedstrøms Løgstørvej. Den store
inden udløbet i Trend Å var brugt som sædvanligt.

Ulstrup Bæk: Fra Havbrovej til udløb i Trend Å var der 50 stk. brugte banker. Opstrøms Havbrovej 22 stk. Længere opstrøms nåede vi ikke, men der ligger sikkert et par banker.

Tværbækken: Fra Hovbroen til udløb i Trend å 6 stk brugte banker, alle var store. Fra Hovbroen og op til granen 31 stk. Lidt svær optælling pga. okkerfarvning af bankerne.

Fra Hvalpsundvej og ned gennem Birken var en positiv tur. I alt 27 stk. brugte banker. Når først man når ned gennem det tætte krat, skovene og alle brakmarkerne er det virkelig et gudesyn af et vandløb der møder en. Det er efter min mening et af de smukkeste stræk i hele Tværbæk systemet.

Opstrøms Hvalpsundvej er der stor fremgang sammenlignet med sidste år. 11 stk. brugte banker fra Hvalpsundvej og op til den første overkørsel. Sammenlignet med 2 stk. brugte banker sidste år er det kanon godt.
Opstrøms den første overkørsel er der fundet 2 stk. brugte banker, som er løsnet af Kim i sommers.

Sønderladebæk: Ikke talt op

Katmose Grøft: 6 stk der var sikre. En oven til Munkholmsvej. Resten var mellem den nederste overkørsel og udløbet i Sønderladebæk. Det er desværre et meget sandet vandløb i de øverste dele. De 2 nederste banker ser ud til at klare den vinteren igennem.

Bæk med udløb i Omløbsstryget: Ikke talt op.

Bæk med udløb opstrøms Mølgaardsbro: 2 stk. En rigtig fin lille gydebæk for de mindre ørreder.
Til sommer skal vi have fjernet de grene der spærrer vandløbet og løsnet gruset i den øverste del.

 

Hovedløbet
Jelstrup Bæk udløb til Holme Bro:

Oven for Holme Bro er det resulteret i 3 brugte banker, den ene er kæmpe stor. Jeg løsnede dette stræk i sommers sammen med Thomas Dalgaard og min far, så det er et tilfredsstillende resultat.

Mellem Røjbæk udløb og Morumbæk udløb 4 stk brugte gydebanker. Flere store.

Holme Bro til Mølgaards Bro:

Vi nåede ikke ned og kigge til banken nedstrøms Holme Bro.

Den gamle jernbanebro 7 stk. brugte banker. 2 ovenfor broen og 5 i stryget nedenfor. Der er færre end sidste år, men til gængæld er de større.

I august løsnede vi lidt grus længere nede og det har resulteret i 3 gydninger.

Mølgaards Bro til Hornum Bro:

Nedstrøms Mølgaardsbro 13 stk brugte banker. Alle ovenfor skalapæl 13.

16 stk i Hødalen (stort set ingen sidste år), de fleste af dem, som vi løsnede i august måned. Et meget fint resultat, og det viser hvor effektivt det er, at løsne de eksisterende banker.
Der var dog 2-3 banker i hødalen der stadig ikke var brugt. Der var også stadig rigeligt med vegetation på bankerne. Dem skal vi have løsnet igen til sommer.

Fra Sparregården og ned til Hornumbro 3 stk brugte banker. 2 nedenfor Sparregården og 1 ved elletræerne. Resten af bankerne på strækningen (3-4 stykker) er godt nok brugte, men så tyndslidte og uoptimale at jeg ikke har talt dem med.

Hornum Bro til dambrug:

Sneen forhindrede os i at nå dette stræk.

Omløbsstryg: 22 stk.

Det døde åløb: 20 stk. Ca halvdelen ser ud til at klare den.. Resten sander sikkert til.

Bankerne ved den gamle hytte: 5 stk

Skriv et svar