Holmegårdsbækken føres tilbage til Trend Å

Den Danske Naturfond støtter med 79.000 kr Trend Å Lystfiskeriforenings naturprojekt ved Holmegårdsbækken i Vesthimmerland, som i 2017 skal føres tilbage til Trend Ås hovedløb efter at have været brugt til vandindtag ved Trend Å Dambrug i 50 år.

Holmegårdsbækkens nuværnede indløb til Trend Å Dambrug. Passage for optrækkende fisk umulig. Bækken føres i stedet mod venstre og slynges ned mod Trend Å. Foto: Jonas Høholt

Holmegårdsbækkens nuværende indløb til Trend Å Dambrug. Passage for optrækkende fisk umulig. Bækken føres i stedet mod højre og slynges ned mod Trend Å. Foto: Jonas Høholt

Samarbejde gav god løsning for naturen
Efter mange timers godt samarbejde med områdets lodsejere, er det lykkedes Trend Å Lystfiskeriforening at opnå støtte til et naturgenopretningsprojekt ved Holmegårdsbækken.
Den gode velvilje fra dambruger Anders Lund og lodsejerne Jette og Knud Brinch og Jacob Kortegård har været helt afgørende i arbejdet for at finde den bedste løsning for alle parter.
Naturprojektet ved Holmegårdsbækken er ét af 18 nye naturgenopretningsprojekter, som Den Danske Naturfond støtter med i alt 11,9 mio.

Der ryddes plads til Holmegårdsbækkens nye forløb gennem pilekrattet i baggrunden, og bækken føres videre langs træerne (t.v.) og ud i Trend Å umiddelbart opstrøms det nuværende stemmeværk, som fjernes i 2017. Foto: Jonas Høholt

Der ryddes plads til Holmegårdsbækkens nye forløb gennem pilekrattet i baggrunden, og bækken føres videre langs træerne (t.v.) og ud i Trend Å umiddelbart opstrøms det nuværende stemmeværk, som fjernes i 2017. Foto: Jonas Høholt

Levesteder for fisk, fugle og insekter genskabes
Holmegårdsbækken er i faunaklasse 6, som fortæller om høj vandkvalitet og rigt insektliv. Bækken bliver derfor et godt gydevand for Trend Ås ørredbestand, når opgang for ørred igen er mulig og restaureringen er færdig i løbet af 2017. Men selvom bækken allerede har god vandkvalitet, er den desværre kraftigt reguleret og behøver en større restaurering, for at naturen kan komme helt på fode igen. De 79.000 kroner, som projektet støttes med, skal bruges til at lave et nyt slynget forløb på 160 meter uden om dambruget. Der skal også udlægges gydegrus og skjulesten og udplantes gode vandplanter i bækken, for at den igen vil kunne huse et alsidigt og varieret dyre- og planteliv. Tiltaget vil gavne al dyreliv i området såsom i odder, isfugl og vandstær, insektlivet og den vilde ørredbestand. Arbejdet bliver et samarbejde mellem frivillige i Trend Å Lystfiskeriforening og Aalestrup Naturefterskole imens HedeDanmark skal stå for gravningen af det nye slyngede forløb.

Projektområdet ved Trend Å Dambrug. Det nye forløb af Holmegårdsbækken føres først mod sydøst og derefter mod øst til Trend Å.

Projektområdet ved Trend Å Dambrug. Det nye forløb af Holmegårdsbækken føres først mod sydøst og derefter mod øst til Trend Å. 

Øvre Holmegårdsbæk (nær lodsejere Jette og Knud Brinch) har god variation og hård bund med gydegrus. Foto: Jonas Høholt

Øvre Holmegårdsbæk (nær lodsejere Jette og Knud Brinch) har god variation og hård bund med gydegrus flere steder. Foto: Jonas Høholt