Holmegaardsbækken klar til havørreder

Lørdag den 25/11-17 foretog foreningen en klargøring af Holmegaardsbækken til årets gydning. Bækken er, som før omtalt, netop blevet fået frit løb fra udspring til Trend Å. Derfor bliver det spændende at følge udviklingen i bækken over de næste år.
Vi så allerede den første gydning i bækken den 25/11, så det tyder godt for området.

Spærrende grøde og grene blev fjernet i Holmegaardsbækken, og gydegruset løsnet til årets gydning af ørred. Foto Jonas Høholt  

En strømrende skabes nænsomt i øvre Holmegaardsbæk. Foto Jonas Høholt

Foto Jonas Høholt

Turen indbød også til et besøg i området ved den gamle dambrugsspærring, som nu er fjernet. Der er derfor fri passage i Trend Ås hovedløb forbi dambruget. Der er udlagt 5 nye gydebanker i den tidligere stuvezone opstrøms spærringen, og her så vi de første par gydninger i det nye løb. Tilmed er et par store naturlige gydebanker skyllet mere fri som følge af den øgede vandhastighed. Her så vi mindst 3 havørreder i gang på bankerne – den ene meget stor.

En af de første gydninger i Trend Ås hovedløb på strækningen umiddelbart opstrøms den gamle spærring ved dambruget