Indkaldelse til restaurering ved Hornumbro

Foreningens vandplejeudvalg indbyder alle, der har tid og lyst, til at deltage i udlægning af en mindre portion gydegrus samt skjulesten i Trend Aa’s hovedløb ved Hornumbro.
Det foregår søndag den 30. september fra kl 09.00 – 12.00. Der serveres rundstykker og kaffe inden opstart og let frokost ved afslutning.
Medbring skridtstøvler/waders og gerne en skovl og trillebøre hvis muligt.
Tilmelding til Thomas Dalgaard (42528499) eller Johannes (42361058 / jcaggersund@gmail.com

Denne gang udlægges gydegrus og sten opstrøms Hornumbro i hovedløbet