Juniorerne vinder NM3 ved Sjørup sø

NM 3 var arrangeret af Trend-juniorerne og foregik ligesom sidste år ved smukke, klarvandede Sjørup Sø nær Gatten. Vore gutter var derfor på hjemmebane og vi havde samtidig 8 tilmeldinger, nemlig Emil, Tim, Aron, Anders KL, Lasse, Kasper, Jesper og Bjarke med Per Johannsen og Kristian Christensen for turledere.

Brønderslev stillede kun med 2 drenge, mens Hjørring desværre måtte trække sig helt, fordi deres eneste tilmeldte måtte en tur på skadestuen aftenen før. Så Trend havde faktisk vundet på forhånd og levede flot op til favorit-værdigheden:

Anders KL fangede 1 gedde, 1 aborre og 4 skaller, Bjarke 3 aborrer og 2 skaller, Kasper fangede 4 aborrer og 5 skaller og Lasse fangede 1 skalle. Dermed blev Anders dagens storfanger og vi fangede både de fleste og de største fisk inden for alle 3 arter og scorede dermed 300 points + 90 points for plettere i de afsluttende præcisionskast.

Per var dog bekymret pga. den ringe geddefangst. Der er for mange, der bruger søen som spisekammer, og drengene fandt da også nær bredden et gemt garn, der var klar til søsæning. Hvis der fjernes for mange rovfisk, er der risiko for, at antallet af skaller eksploderer. Herved klan vi ende med en algefyldt, grumset sø uden samme rekreative værdi.

Fotos: Per Johannsen