Løsning af gydebanker


Hvert efterår bruger foreningen et par formiddage på at løsne forskellige gydebanker manuelt med kultivator eller greb. Arbejdet skal gøres fra slutningen af august til slutningen af oktober for ikke at forstyrre ørrederne i gydeperioden. Vi løsner gruset på de gydebanker hvor ørredernes gydesucces har været dårlig gennem flere år, fordi gydegruset er “kittet” sammen eller kraftigt tilgroet i grøde.
Vi har gennem årene opnået forbløffende resultater ved at lufte gammelt gydegrus. Bl.a. løsnede vi i 2009 eksisterende gydegrus i hovedløbet ved Hødalen og Holme Bro. Få måneder senere var der næsten 20 gydninger tilsammen på de to stræk – året før var der kun nogle få.
Efterhånden er foreningen gået mere over til at bruge en centrifugalpumpe til at løsne gydegrus på længere stræk. Læs mere om “spulepumpen” under artikler.

Kontakt Johannes Christensen på jcaggersund@gmail.com, hvis du er interesseret i at hjælpe

Gydebankedag 3/8 – 2010

Som en del af vandløbsrestaureringen i Trend Å, havde jeg samlet Jost Elund og Johannes Christensen til en gydebankedag, der primært gik ud på at løsne de gamle gydebanker fra Vester Hornum rensningsanlæg, og næsten hele vejen ned til dambruget. Greb, rive og kultivator blev kranet lystigt gennem de mange grusbanker.

Flere af bankerne var utrolig faste, og der skulle virkelig tages fat, så svedet fossede af os. Nogle steder vidste vi ikke engang at der var grus, og det er længe siden der har været gydt i dem. Disse banker fik hele turen, og er forhåbentlig løse nok til at ørrederne kan tage dem i brug til vinter. Efter velfortjent pause, fik stryget ovenfor træhøllet hele turen, ligesom alle bankerne på en strækning af cirka 1 kilometer nedenfor.Flere steder kunne i øvrigt godt bruges et par trillebøre-fulde fint grus, da det der ligger der nu er lidt groft. Det ville være et fint projekt at lave, om ikke så længe.

Skriv et svar