Miniprojekter


Miniprojekterne er små, men vigtige projekter af cirka 2-3 timers varighed. For at sikre at ørrederne kan nå åens gydepladser, gennemgår vi ofte et mindre vandløb om efteråret for at løsne gydegrus på gydebanker, hvor gydningen har været dårlig f.eks. grundet sandvandring. Miniprojekterne kan også være at fjerne væltede træer og spærrende “drengedæmninger” i et tilløb omgivet af skov.
Vi har opnået forbløffende resultater ved vore miniprojekter. Bl.a. gennemgik vi Skelbækken ved Trend Å Dambrug i efteråret 2015, hvilket senere resulterede i 18 gydninger fra ørred mod blot 2 gydninger året før.

Er du interesseret i at hjælpe, kontakt da vandplejeformand Johannes Christensen på jcaggersund@gmail.com

Holmegaardsbækken klar til havørreder

Lørdag den 25/11-17 foretog foreningen en klargøring af Holmegaardsbækken til årets gydning. Bækken er, som før omtalt, netop blevet fået frit løb fra udspring til Trend Å. Derfor bliver det spændende at følge udviklingen i bækken over de næste år.
Vi så allerede den første gydning i bækken den 25/11, så det tyder godt for området.

Spærrende grøde og grene blev fjernet i Holmegaardsbækken, og gydegruset løsnet til årets gydning af ørred. Foto Jonas Høholt  

En strømrende skabes nænsomt i øvre Holmegaardsbæk. Foto Jonas Høholt

Foto Jonas Høholt

Turen indbød også til et besøg i området ved den gamle dambrugsspærring, som nu er fjernet. Der er derfor fri passage i Trend Ås hovedløb forbi dambruget. Der er udlagt 5 nye gydebanker i den tidligere stuvezone opstrøms spærringen, og her så vi de første par gydninger i det nye løb. Tilmed er et par store naturlige gydebanker skyllet mere fri som følge af den øgede vandhastighed. Her så vi mindst 3 havørreder i gang på bankerne – den ene meget stor.

En af de første gydninger i Trend Ås hovedløb på strækningen umiddelbart opstrøms den gamle spærring ved dambruget

Miniprojekt ved små tilløb 2016
Lørdag den 10. september gennemgik vi omløbsbækken (skelbækken) ved Trend Å Dambrug. Bækken blev gennemgået for spærringer og gydegruset blev løsnet.
Bækken er nu klargjort til vinterens gydning og vi venter i spænding for at se om ligeså mange ørreder finder op i bækken som sidste år.

Der ryddes en strømrende i omløbsbækken, som havde en kraftig vækst af smalbladet mærke denne sæson. Foto Jonas Høholt

Der ryddes en strømrende i omløbsbækken, som havde en kraftig vækst af smalbladet mærke denne sæson. Foto Jonas Høholt

_yvd2570

Omløbsbækken syner ikke af meget, men har en anseelig opgang af gydende ørreder hver vinter. Christen Christensen, Karsten Bjerg og Steen Brorsen er her i gang. Foto Jonas Høholt

Sommervarmen hængte stadig ved Danmark, og ingen slap for en god svedetur inden hele bækken var gennemgået.
VPU vil gerne takke alle fremmødte for højt humør, hyggelig samvær og godt arbejde

Øvre omløbsbæk efter rivning 2016. Foto Jonas Høholt

Øvre del af omløbsbæk efter rivning 2016. Foto Jonas Høholt

Mølgaardsbækken efter gennemgang og rivning af gydegrus foretaget af Johannes Christensen den 11. september

Mølgaardsbækken efter gennemgang og rivning af gydegrus foretaget af Johannes Christensen den 11. september

 

Mini-projekterne nytter

_D3_4318

50cms hunfisk på en af de mange gydebanker i Omløbsbækken. Foto: Jonas Høholt

Vandplejeudvalget har for nylig været på besigtigelse ved Mølgaardsbækken og Omløbsbækken, hvor udvalget udførte miniprojekt den 24. oktober 2015 med luftning af gydegrus og gennemgang for forhindringer.

Ørrederne har allerede nu kvitteret med 5 gydninger i Mølgaardsbækken – herunder den største gydning vi nogensinde har registeret i den lille bæk.

4

Mølgaardsbækken er mellem 45-55cm bred og har en gydestrækning på 60-70 meter, men har potentiale til cirka 200 meter nyt gydevand. Her ses den største banke vi hidtil har registreret i bækken. Foto: Jonas Høholt

1

En sammenstyrtet overkørsel spærrer for opgang til det øverste af Mølgaardsbækken. Det skaber kraftig opstuvning, og nogle gange oversvømmelser, og er derfor ikke godt ørredvand. Her kan blive et par hundrede meter nyt gyde- og opvækstvand for ørred. Foto: Jonas Høholt

Omløbsbækken har overrasket meget positivt. Her har vi allerede registreret 18 gydninger på en cirka 500 meter lang strækning. Her var en del af havørrederne stadig i bækken. Det er allerede nu mere end en tredobling i forhold til tidligere år.

Det er meget tydeligt at ørrederne flittigt har brugt det eksisterende grus, vi løsnede i efteråret. Gydningen i de små tilløb er gået tidligt i gang, men hænger sandsynligvis sammen med den kraftige nedbør de sidste 10-14 dage – det lover godt for årets gydesæson.

_D3_4239

Solid gydegravning i Omløbsbækken 9/12-2015. Foto: Jonas Høholt

 

Vellykket Miniprojekt ved to tilløb (24. oktober 2015) 

Vandplejeformand Johannes Christensen løsner gydegruset i omløbsbækken ved Trend Å Dambrug.

Vandplejeformand Johannes Christensen løsner gydegruset i omløbsbækken ved Trend Å Dambrug. Foto: Jonas Høholt

Vandplejeudvalget var lørdag den 24. oktober ude med riverne ved to skovvandløb, som løber til Trend Ås hovedløb.
Væltede træer og grødepropper blev fjernet i Mølgaardsbækken samt det meste af Omløbsbækken. Samtidig blev gydegruset luftet, så bækkene er nu klar til årets gydning.
Tak til VPU-formand Johannes og Leif Kristensen for fremmøde og godt arbejde.

Jonas, VPU

Leif Kristensen gennemgår bækken for drengedæmninger og nedfaldne grene.

Leif Kristensen gennemgår bækken for drengedæmninger og nedfaldne grene. Foto: Jonas Høholt

 

God gydesucces i de små bække
Så sent som i december 2013 opdagede vi tre flotte gydninger i Mølgaardsbækken, som er under en halv meter bred. Vi brugte 1½ time på at fjerne små spærringer og løsne gruset – og ørrederne kvitterede med flotte gydegravninger.
Også i Omløbsbækken nord for Gøttrup er der gydning. Her gennemgik vi bækken i 2012 sammen med elever fra Aalestrup Naturefterskole.
I Sønderlade Bæk og Katmose Grøft har der også været ørreder på leg. Specielt i det nederste af Sønderlade Bæk, hvor åmand Peter Madsen har løsnet gydegrus, er der en meget stor gydegravning.

VPU Miniprojekt, efterår 2012

To unge fyre fra vandplejeudvalget, har været på et mini-projekt ved åen. Vi havde længe haft kig på en lille tilløbsbæk til Trend Ås hovedløb, som ifølge Peter Krogh Madsen skulle have et rigtig godt potentiale for gydning. Men der var et problem, som hindrede ørrederne i at trække op i bækken, for at gyde.

Piletræerne på brinkerne havde gemt bækken godt væk, og samtidig havde de bredt sig så voldsomt, at store grene og rødder lavede spærringer, så fiskene var nødt til at vende om, bare få meter fra udløbet i Trend Å.

Kun en svag rislen fra pilekrattet fortalte os, at der fandtes en bæk. Men efter 2 timers arbejde med sav, høgenæb og rive, så bækken, efter mange år, igen dagens lys. Det var helt fantastisk, at der gemte sig så flot en bæk mellem piletræerne. Bækken er nu perfekt til gydning, og bunden består af gydegrus og skjulesten i gode mængder. Tak til lodsejer Arne Larsen for arbejdstilladelse.

Det bliver meget spændende, at følge med i gydeaktiviteten til vinter.

På billederne kan i se tilstanden før og efter vi startede med at beskære piletræerne.

Dette projekt er et af foreningens “mini-projekter”, som der kommer mange flere af i fremtiden. Det er projekter af kun 2-3 timers varighed, men projekterne forbedrer ørredernes gydemuligheder markant. Ofte skal der ikke ret mange timers arbejde til, for at gøre en stor forskel.

Gydebankedag 3/8 – 2010

Som en del af vandløbsrestaureringen i Trend Å, havde jeg samlet Jost Elund og Johannes Christensen til en gydebankedag, der primært gik ud på at løsne de gamle gydebanker fra Vester Hornum rensningsanlæg, og næsten hele vejen ned til dambruget. Greb, rive og kultivator blev kranet lystigt gennem de mange grusbanker.

Flere af bankerne var utrolig faste, og der skulle virkelig tages fat, så svedet fossede af os. Nogle steder vidste vi ikke engang at der var grus, og det er længe siden der har været gydt i dem. Disse banker fik hele turen, og er forhåbentlig løse nok til at ørrederne kan tage dem i brug til vinter. Efter velfortjent pause, fik stryget ovenfor træhøllet hele turen, ligesom alle bankerne på en strækning af cirka 1 kilometer nedenfor.Flere steder kunne i øvrigt godt bruges et par trillebøre-fulde fint grus, da det der ligger der nu er lidt groft. Det ville være et fint projekt at lave, om ikke så længe.

Skriv et svar