Naturgenopretning af Holmegaardsbækken

Foreningens projekt i Holmegaardsbækken nær dambruget, som er støttet af Den Danske Naturfond, forventes gennemført i efteråret 2017. Her skal udlægges gydegrus og sten i et nyt forløb, som skal sikre fisk, insekter og smådyrs adgang fra Trend Å til bækken.
Nu er projektet offentliggjort på Den Danske Naturfonds hjemmeside:

http://ddnf.dk/project/naturgenopretning-af-holmegaardsbaekken-og-trend-aa-himmerland/