Navne på Sving og Høller ved Trend Aa

En vinterdag for et par år siden mødte jeg foreningens tidligere formand, Kaj Kjeldsen, ude ved åen. Det blev til en hyggelig fiskesnak, inden vi skiltes. I løbet af samtalen nævnte Kaj navnet på et sving, som jeg ikke kunne placere alene ved navnet – og det pirrede selvfølgelig min nysgerrighed.

Derfor barslede jeg med den ide, at det kunne være både interessant og nyttigt at få registreret de navne, der gennem årene er hæftet på sving og høller ved Trend Å. Så jeg printede 12 luftfotos af åen dækkende strækningen fra mundingen og op forbi broen ved Vester Hornum – altså godt og vel den del af åen, hvor vi har fiskeretten i dag.

Jeg overdrog så kortene til Kaj, som lovede at sætte navne på de lokaliteter, som han kendte til. Han valgte at tage kortene med til ”Nissebandens”(vort stærke pensionistholds) næste månedsmøde i klubhuset og ”Nisserne” satte i fællesskab navne på cirka 30 sving, høller og delstrækninger, som har været brugt i mange år – og siden er der yderligere kommet en håndfuld navne til.

Kortene befinder sig nu i klubhuset, hvor de er sat i plastiklommer og de kan findes bagerst i en blå A-4 mappe med titlen ”JuiorSKRÆP 2” – og hvor alle selvfølgelig er velkomne til at kigge dem igennem.

Kortene må dog ikke fjernes fra klubhuset, fordi de allerede har en vis historisk værdi, der kun bliver større med tiden. Men kender du navnet på en god fiskeplads, vil det selvfølgelig være fint at få det tilføjet. Det er imidlertid en betingelse, at navnet skal være kendt af flere nuværende eller tidligere medlemmer og helst være brugt i mindst 8-10 år.

Så i stedet for at indføje nye navne direkte på kortmaterialet vil jeg foreslå, at du lægger en seddel med det foreslåede nye navn i den aktuelle plastlomme (altså den delstrækning, hvor navnet evt. skal tilføjes) sammen med dit eget navn og telefonnummer. Så vil du blive ringet op og få lejlighed til at uddybe dit forslag.

En anden ide kunne være, at vi hædrer foreningen tidligere formænd (eller andre ildsjæle)med at opkalde en fiskeplads, som de havde særlig forkærlighed for, efter dem – eller måske, hvor der på et tidspunkt er fanget en særlig stor fisk. Foreløbig er der jo sving og høller nok at tage af.

Knæk & bræk

Orla