Ned med modhagen

Af Jonas Høholt

På foreningens generalforsamling den 2. december 2014 blev det vedtaget, at der i
perioden 16. januar til 1. maj kun må benyttes modhageløse kroge ved Trend Å. Det
gøres for at skåne undermåls-grønlændere og nedfaldsørreder, som alligevel skal
genudsættes. Her kommer en vejledning til, hvordan du nedklemmer modhagen på
dine tre- og enkeltkroge, og hvorfor det er så vigtigt.

Vi er alle interesserede i, at de fisk, vi genudsætter, overlever. Nedklemte modhager
på dine kroge øger dine chancer for at genudsætte undermålere og nedfaldsørreder i
levedygtig stand.
Særligt de blanke grønlændere, der fanges først på sæsonen, er
sårbare overfor at blive lagt på brinken til en afkrogning. Det er primært fordi de
blanke ørreders skæl sidder meget løst, så bare en enkelt berøring fra en tør
menneskehånd kan få mange skæl til at falde af. Du har sikkert prøvet at have
blanke skæl på hænderne, efter du har fanget en blank grønlænder, som skal med
hjem. Skællene skal beskytte fiskene mod sygdomme i ferskvand, og det er derfor
vigtigt, at vi ikke ødelægger en blank fisks skællag, inden vi genudsætter den.

De modhageløse kroge giver dig mulighed for at afkroge ørreden imens du roligt
holder om den med en fugtig hånd i vandkanten. Alternativt kan du lade ørreden
ligge i dit net, uden at løfte den ud af vandet – men husk at nettet skal være
knudeløst, for at undgå skader på fiskens skællag. Brug gerne en peang til at løsne
krogen og vip fisken ud i åen igen. Er fisken meget afkræftet skal du holde den i
vandet, med hovedet op imod strømmen, indtil den selv svømmer væk – det gør sig
særligt gældende ved større nedfaldsørreder.
En anden grund til, at det er en god idé at afkroge fisken, uden at løfte den ud af
vandet, er, at du undgår at påføre fisken frostskader på øjnene. Frostskaderne sker,
hvis du løfter fisken ud af vandet i frostvejr, og det kan have dødelige konsekvenser
for en fisk, som skal genudsættes.

Knæk og bræk derude, og husk: En
grønlænder lige under mindstemålet kan
blive til en flot sommerfisk på 45 – 50cm!

_YVD4416

Trekrog før modhagerne nedklemmes.

_YVD4420

Benyt en spidstang til at klemme alle modhager ned. Nogle kroge at hårdere i godset, og her kan det være nødvendigt at bruge en papegøjetang/polygriptang for at få modhagen ordentligt ned.

_YVD4424

Tre nedklemte modhager. Krogen er klar til fiskeri. Samme fremgangsmåde bruges ved enkeltkrogenes modhager.