Ny gydebanke anlagt i Tværbækken

Lørdag den 16. september 2017 skulle første skridt i vandplejeudvalgets 3-års plan – en 14 meter lang gydebanke i tilløbet Tværbækken – gennemføres.
Til trods for at Trend Å-systemet for år tilbage er erklæret selvreproducerende, foretager foreningen stadig vandløbsrestaurering, da der stadig er plads til forbedringer flere steder.

En motoriseret trillebør lettede arbejdet ved Tværbækken betydeligt. Foto Jonas Høholt

Ni raske medlemmer mødte op til morgenkaffe, hvorefter turen gik til bunken med gydegrus, som ventede på brinken af Tværbækken.
Der var arrangeret leje af en motoriseret trillebør og en lang rampe, som lettede arbejdet betydeligt. Det var derfor minimalt, hvad der var behov for af de manuelt opererede trillebørrer.

Udlægning af skjulesten er en vigtig del i etableringen af gydebanker. Foto Jonas Høholt

Allerede efter 2 timer – med indlagt pause – kunne holdet betragte én flot nyanlagt gydebanke. Efter vandplejeudvalgets plan er dette det foreløbigt sidste tiltag i Tværbækken, som alene har omkring 100 gydninger fra ørred hver vinter – pænt fordelt på næsten hele bækkens længde. Denne nye gydebanke løfter den naturlige produktion af ørred i Tværbækken det sidste stykke op til noget nær det optimale.
I 2018 venter et stort tiltag med en række nye gydebanker i Trend Ås hovedløb. Vandplejeudvalget vil orientere alle herom, når arbejdsdagene nærmer sig.
Formiddagens gode arbejde blev afsluttet med en solid gang smørrebrød på stedet.

Der skal lyde en stor tak til lodsejer Jens Martin Jensen for godt samarbejde. Stor tak til Vesthimmerlands Kommune for sponsorat af motorbøre samt DTU Aqua gruspulje for økonomisk støtte til gydegrus og sten. Sidst men ikke mindst stor tak for godt engagement til de ni fremmødte.

Der skal lyde en stor tak til lodsejer Jens Martin Jensen for godt samarbejde. Stor tak til Vesthimmerlands Kommune for sponsorat af motorbøre samt DTU Aqua gruspulje for økonomisk støtte til gydegrus og sten. Sidst men ikke mindst stor tak for godt engagement til de ni fremmødte.

 

En færdig nyanlagt 14 meters gydebanke i Tværbækken – tilløb til Trend Å. Foto Jonas Høholt

Jonas Høholt
VPU