Optælling af gydninger i Trend Å 2015-2016

VPU-formand Johannes Christensen kommer her med årets beretning om gydningen i Trend Å.

Gydningen 2015/2016 har været en kæmpe succes med 518 stk. brugte gydebanker.

Fotos: Jonas Høholt

havørred_omløbsbæk

Havørred på gydebanke i et af Trend Ås små tilløb. foto: Jonas Høholt

Vi har haft massiv fremgang i de mindre bække og tilløb, men også hovedløbet har vist flot fremgang i antallet af gydninger.

nedre_ulstrup_bæk

Særligt i de små bække var der fremgang i gydesæsonen 2015/2016. Her ved Ulstrup Bæk. Foto: Jonas Høholt

Vi har talt mange gydninger, som var 1,5 -2,0 m lange som en enkelt gydning. Dette er bl.a. sket, hvor vi senest har lavet projekter, hvilket vil sige i Hødalen og Tværbækken (13 nye banker – der var 19 fine gydninger i år). Når man har set disse, er man klar over, at der har været mange fisk i gang på én gang. For at sammenligne dette lidt med vores verden, kan det vist kun minde om de romerske orgier under kejser Nero.

Tallene taler jo lidt for sig selv, men man kan konstatere, at vi har haft en pæn fremgang fra den kolde vinter i 2012 og til nu. Om fremgangen skyldes naturens gang, vejret, en selvreproducerende bestand af ørreder, eller foreningens arbejdsomme medlemmer, der altid stiller op når der skal laves gydebanker, miniprojekter, rivning af gydebanker, garnpatrulje i og omkring å udløbet eller andet vides ikke. Vi tror ikke, at forklaringen ligger i en enkelt af tingene, men en kombination af de mange forskellige faktorer, der gør, at vi har opbygget en solid bestand af ørreder.

– og der var mange havørreder i Trend i 2015, hvilket man kunne se på fangstrapporterne. Tjek www.trendaa.dk for at se de mange fangster.

Vi har indført flere spændende tiltag for at beskytte vore gode havørredbestand. Blandt disse kan nævnes at der skal benyttes modhageløse kroge i forårssæsonen og hjemtagelse af på max, to fisk per fisker per dag. Begge tiltag blev vedtaget på Trend Aa Lystfiskeriforenings generalforsamling i 2014.

Sæsonen 2016 er lige startet og de første ”grønlændere” er landet. Vi har allerede forventningens glæde i os angående lystfiskeriet i 2016.

Mølgaardsbæk_stor_banke

Stor brugt banke Mølgaardsbæk. Foto: Jonas Høholt

Men hvad byder fremtiden så på for Trend Å i 2016 i vandplejen:

Vi har indsendt en 3-års plan om vandløbsrestaurering, som Vesthimmerlands Kommune formodentlig bliver færdig med at behandle ultimo februar 2016. Vi afventer pt. de sidste målinger og godkendelser fra kommunen.

Vandplejeudvalget har desuden kig på en af de mindre bække, som kan blive et interessant tillæg til Trend å, hvis den bliver ført direkte ud i hovedløbet.

Vesthimmerlands Kommune er i år kommet til Trend Å i vandplanerne. Det vil sige, at opstemningen ved Trend Dambrug skal fjernes i 2016. Hvordan projektet bliver gennemført ved vi endnu ikke, men vi venter med spænding på at det bliver gennemført. Det vil uanset løsningen, man vælger, være en væsentlig forbedring for smoltens muligheder for at trække ud i Limfjorden.

I tilløbet Havbro bæk skal der fjernes to rørlægninger og bækken skal fritlægges. Dette vil i følge Peter K.  Madsen give min. 20-30 gydninger mere og styrke bestanden af ørreder yderligere i vores fine lille å.

Derudover har Peter K.  Madsen og undertegnet siddet med i vandrådet for Trend Å, hvor vi har samarbejdet med DN, landbrugets organisationer og Vesthimmerlands Kommune.

Vi har i fællesskab udarbejdet en plan for 6-8 sandfang på strategiske udvalgte steder i åen. Dette vil stoppe sandet ved kilden og forbedre afstrømningen til glæde for lodsejerne.

vpu trendå

Rivning af gydegrus – efterår 2015. foto: Jonas Høholt

En anden forbedring vi har foreslået, er i bækken ved Mølgård. Vi har forslået udskiftning af en overkørsel og en total renovering af åen oven for overkørslen, samt en del andre forbedringer. Mere om dette når de gennemføres. (Peter k. Madsen vil informere videre om forløbet)

Der har desuden været positive meldinger om markant øget bestand af yngel/smolt fra åen.

Med alle disse positive meldinger forventer vi os meget af 2016 og årene fremover.

Til sidst vil jeg takke vore lodsejere langs åen for et godt samarbejde og velvillighed når vi kommer med projekter. Tak til Ålestrup Naturefterskole, Vesthimmerlands Kommune og Laksefonden for støtte til vore projekter. Uden dette netværk vil det være umuligt at gennemføre vore projekter.

Ses langs åen i 2016

Johannes Christensen

Vandplejeudvalget