Optælling af Gydebanker i Trend å 2017/18

Hej, 
 
Desværre er flere års fremgang stoppet brat.
Iflg. Peter K. Madsen er opgangen er 40-50% lavere end de seneste år – bestanden af gydenede havørreder er estimeret af DTU til at være 2000 – 3000 havørreder i de gode år. Og optællingen i år er på kun 300 stk gydebanker!!!
 
Hvad årsagen til den katastrofale nedgang på 200 stk gydebanker er, kan man jo gætte på; iltsvind og dårligere forhold i Limfjorden, sælbestanden er steget markant, skarv, fiskehejre og andre predators er fredet og jager lystigt i åen.
Vi kan se at nedlæggelse af omløbsstryget og sand i visse områder er en faktor. Men opgangen er gået 40 -50 % ned i antal havørreder!

Download skema for optælling af gydebanker her: trendaagydebanker

 
Nedgangen er også i nabo-åerne, “så det er ikke kun os”, men det kan vi heller ikke glæde os over, for problemet er helt klart efter årets optælling, at DER MANGLER FISK PÅ GYDEBANKERNE.  
 
Men spørgsmålet er så: Hvad kan vi gøre ?
DTU Aqua Jan Nielsen og Finn Sivebæk har jo givet os svarene på, hvordan vi får en større og stærkere fiskebestand i Trend Å.
Vi har allerede lavet gode tiltag, såsom Orla`s forslag med max. 2 fisk pr. dag, Jonas’ fine foreslag med nedklemte modhagere i forårs-sæsonen og fredning af Nedgængere. Disse er blevet rost af DTU Aqua.
Spørgsmålet er bare, om vi er villige, og om vi vil lave de NØDVENDIGE tiltag.
 
Las os tage snakken på Generalforsamlingen. Vi kan nå at gøre noget, men et par dårlige sæsoner mere vil være katastrofale for bestanden i Trend Å!!

Men Vi bliver  nødt til at kigge på, hvad Vi lystfiskere kan gøre ! 
 
På vegne af Vand Pleje Udvalget
 
Johannes Christensen

Gydning på den nye gydebanke i Tværbækken ved sk 25. Foto Jonas Høholt

Premieredagene ved Trend Aa 2018

Der er nu indløbet de første fangstrapporter fra den nye sæson ved Trend Aa.

Under “Fiskeriet 2018” kan du bl.a. læse om Arne Præstegaards flotte premiere-fisk og om Orla og juniorernes tur til åen for nylig.

Arne’s flotte fisk fra premieredagen.
Foto: Orla Bertram Nielsen

Smoltenes fiskeår 2017

Ligesom de foregående år har vi fastholdt en lille snes medlemmer i juniorafdelingen trods en betydelig udskiftning – og vi har gennemført alle vore klubaftener og kun aflyst 2-3 ture.

Du kan læse om alle ture med fangst her på www.trendaaen.dk.

2017 blev året, hvor vi fangede den største fisk nogensinde, idet det lykkedes Kasper Svendsen at lande en stør på hele 26 kg. i Loch Nees med Simon Sørensen som tovholder. Turen gav alt i alt en håndfuld af de drønstærke urtidsfisk, så der var ”flex på klingen” – og Simon har allerede lovet at arrangere en ny stør-tur i det nye år!

Desværre dykkede sommeropgangen i Trend Å mærkbart i forhold til de foregående år og det fremgik også af juniorernes fangster. Der var ingen, der i 2017 nåede ”svendestykket” TRE I TREND (altså mindst én havørred på både orm, spin og flue): Kristoffer og Emil M landede begge fine fisk på orm og spin, men de kiksede begge med fluen.

Klubaftenerne, der kører hver mandag i vinterhalvåret, har altid et pænt fremmøde. Vi fremstiller forskelligt ”endegrej”, som er målrettet de planlagte fisketure: Vi øver de stærkeste fiskeknuder ved at lave forskellige forfang (til gedder, fladfisk og fluer) og sammen med vor multikunstner, Per Johannsen, kan juniorerne fylde grejæskerne med forskellige spinnere (Mepps 1-5 + Kondom-spinnere og dobbelt-spinnere plus forskellige blink til kyst, sø og å. Samt diverse wobler-modeller, der er mindst lige så flotte og effektive, som dem, der sælges i butikkerne. Og alt sammen til meget små penge!

Det blev vort mangeårige medlem, Anders Kruse Laursen, der blev ÅRETS JUNIOR. Sammen med hæderen modtog han et lækkers Waterworks ”Liquid” fluehjul sonsoreret af The Fly Co og juniorafdelingen i fællesskab samt Per Johannsens juvel-smukke blink – med titlen indgraveret.

 – Anders er en rigtig dygtig og aktiv fyr med mange talenter. Han har bl.a. taget ”TRE I TREND” to gange og vist sig som en god kammerat. Foruden stort flair for fiskeriet er Anders også en dygtig gymnast og sportsmand og han skal nok drive det vidt!

Her ved årsskiftet skal lyde en stor tak til forældre og pårørende for uvurderlig support, når vi mangler chauffører og ekstra hjælpere til fisketurene. Samme store, varme tak skal lyde til vore trofaste sponsorer: The Fly Co, Korsholm i Skjern, Lene og Karl ved Gunderup Fiskesø og Lise og Niels på Fiskegården i Hvalpsund. Sidst men ikke mindst en stor hånd vore dygtige medinstruktører og hjælpere, der tager deres store del af arbejdet med at drive Danmarks mest aktive juniorafdeling. Uden jer gik det ikke!

Et stort KNÆK OG BRÆK til unge som ældre i Trend Å Lystfiskeriforening for det nye fiskeår 2018.

HUSK AT VI ALTID ER PÅ UDKIG EFTER NYE JUNIORMEDLEMMER MELLEM 10-18 ÅR. I BEDES ALLE HENVISE FISKEINTERESSEREDE JUNIORER TIL UNDERTEGNEDE!

Orla