Naturgenopretning af Holmegaardsbækken

Foreningens projekt i Holmegaardsbækken nær dambruget, som er støttet af Den Danske Naturfond, forventes gennemført i efteråret 2017. Her skal udlægges gydegrus og sten i et nyt forløb, som skal sikre fisk, insekter og smådyrs adgang fra Trend Å til bækken.
Nu er projektet offentliggjort på Den Danske Naturfonds hjemmeside:

http://ddnf.dk/project/naturgenopretning-af-holmegaardsbaekken-og-trend-aa-himmerland/

Kristoffer tæt på “Tre i Trend” – og Andreas scorrer på skum

Andreas med 70 cm havørred taget på en skumflue

Tirsdag den 4. juli var det kun Emil M, Kristoffer og hans far, Rune, Per Johannsen og Orla, som mødte op til juniorturen – og det blev de voksnes aften: Rune fik to havørreder på spin, den største på 54 cm og Orla fik en på knap 50 cm på en lille vådflue.

Tirsdag den 11. var fremmødet lidt bedre: Jannik, Andreas Sloth, Benny, Kristoffer og hans far, Rune, samt Per Johannsen og Orla. Det lykkedes Kristoffer at fange en fin havørred på 44 cm. på orm, så nu mangler han ”kun” at fange en på flue for at score ”Tre i Trend” og dermed årets flotteste præmie. Desuden fik Rune en på 54 cm. – og mistede en større! – på spinner.

Andreas tog en på 48 cm (med havlus) på skumflue (vistnok den første ”tørfluefisk” blandt juniorerne – og han tog en på 70 cm på skum i lørdags! – mens Orla hjembragte en på 55 cm. fanget på en lille Red Hackle vådflue og genudsatte en målsfisk, som tog en skøjte-flue.

VENTELISTE

Jf. foreningens vedtægter kan der optages op til 180 seniormedlemmer. Vi har nu nået denne grænse. Vi har derfor oprettet en venteliste med henblik på medlemskab i 2018. Hvis du ønsker at blive skrevet på listen kan du rette henvendelse til enten kasserer Jan Beirholm Larsen eller formand Thomas Dalgaard

Du kan stadig købe dagkort eller blive juniormedlem af foreningen. Hvis du er juniormedlem bliver du automatisk seniormedlem, selv om der er venteliste til foreningen.