Små projekter – stor succes

Af Jonas Høholt

Som en del af vores meget ambitiøse planer om vandløbsrestaurering i Trend Å, har vi i vandplejeudvalget holdt flere møder, hvor der er lagt slagplaner for, hvilke projekter vi vil gennemføre frem til år 2015.
Men vandløbsrestaurering består ikke kun i at udlægge gydegrus i åsystemet. Gydegruset er vigtigt for, at ørrederne kan gyde deres æg, men vandløbsrestaurering handler også i høj grad om, at skabe skjul for de fisk som bliver født i gydegruset. Nyklækket ørredyngel stiller store krav til skjulesteder, fordi de hævder deres territorie allerede fra de er helt små. De kan faktisk ikke klare synet af hinanden, og vil stresse hinanden ihjel, hvis der ikke er skjulesten eller vandplanter i åen, hvor ynglen kan ”gemme sig” for hinanden.
Selvfølgelig skal fiskene i vores å have de bedste betingelser, men generelt er Trend Å meget fattig på vandplanter, så derfor har vi i de sidste 3 somre taget arbejdshandskerne på, og gjort noget ved sagen.
Vandranunkel er en af åens ”gode” planter, fordi den holder på masser af føde som vårfluelarver og tanglopper. Planten visner ikke bort om vinteren, og ørrederne kan finde skjul i vandranunkler året rundt. Samtidig er den grønne plante et ekstraordinært smukt syn på en kold vinterdag med sne på brinkerne.
I samarbejde med juniorafdelingen har vi udplantet vandranunkel flere steder i systemet. Drengene synes det er spændende at være med til udplantningen, og samtidig snakker vi om ørredbiologi, vandløb og insekter. Et godt eksempel på vores plantearbejde er en strækning af Tværbækken ved Helminggård, som for få år siden var en sandet bæk med lav tæthed af ørreder. I dag står vores store puder af vandranunkler som skjul og føde til ørrederne, som er vendt tilbage til bækken.
Succesen med udplantning af vandranunkel oplevede jeg ved Helminggaard sammen med Steen Brorsen under bestandsanalysen i 2012. Undersøgelsen i 2004 viste 16 ørreder på strækningen, men i 2012 var antallet af ørreder på samme strækning steget til 116!
Læs Jonas Høholts artikel om vandplanter: Naturlige vandplanter

Skriv et svar