Små gydevandløb nu klargjort

Lørdag den 10. september gennemgik vi omløbsbækken ved Trend Å Dambrug. Bækken blev gennemgået for spærringer og gydegruset blev løsnet.
Bækken er nu klargjort til vinterens gydning og vi venter i spænding for at se om ligeså mange ørreder finder op i bækken som sidste år.

Der ryddes en strømrende i omløbsbækken, som havde en kraftig vækst af smalbladet mærke denne sæson. Foto Jonas Høholt

Der ryddes en strømrende i omløbsbækken, som havde en kraftig vækst af smalbladet mærke denne sæson. Foto Jonas Høholt

_yvd2570

Omløbsbækken syner ikke af meget, men har en anseelig opgang af gydende ørreder hver vinter. Christen Christensen, Karsten Bjerg og Steen Brorsen er her i gang. Foto Jonas Høholt

Sommervarmen hængte stadig ved Danmark, og ingen slap for en god svedetur inden hele bækken var gennemgået.
VPU vil gerne takke alle fremmødte for højt humør, hyggelig samvær og godt arbejde

Øvre omløbsbæk efter rivning 2016. Foto Jonas Høholt

Øvre del af omløbsbæk efter rivning 2016. Foto Jonas Høholt

Mølgaardsbækken efter gennemgang og rivning af gydegrus foretaget af Johannes Christensen den 11. september

Mølgaardsbækken efter gennemgang og rivning af gydegrus foretaget af Johannes Christensen den 11. september