Spulepumpe og gydegrus

Brug af centrifugalpumpe til løsning af gydegrus i bække og åer

Af Jonas Høholt, Trend Å Lystfiskeriforening

Da jeg i april 2012 var på kursus i vandløbsrestaurering på Vejle Center Hotel, sammen med 20 andre foreningsfolk, anbefalede Jan Nielsen fra DTU Aqua, at man kunne bruge en benzindrevet centrifugalpumpe til at løsne gydebanker. Sammen med en tilhørende slange kan man, meget effektivt, løsne åer og bækkes gydebanker for f.eks. slam, lerpartikler eller hvis gydebanken er tilgroet i smalbladet mærke, eller lignende hindring for ørredernes gydesucces.

Sammen med en af kursusdeltagerne, Niels Åge Skovbo, prøvede jeg i juni 2012 ideen af, i en lokal bæk på Århus-egnen. Vi legede en Honda WB20 centrifugalpumpe hos Delphin A/S i Vejle, sammen med en 8 meter lang afløbsslange, med en diameter på 50mm. Pumperne kan lejes hos stort set alle maskinhandlere over hele landet.
WB20 har en maks pumpeydelse på 600 liter i minuttet, hvilket er for kraftigt i en lille lavvandet bæk. Pumpens ydelse kan justeres på et lille gashåndtag, og i den lille bæk, som er knap 2 meter bred, vurderede vi, at en indstilling af gashåndtaget på halv styrke var passende, for at brinker, vandløbsbund osv ikke beskadiges.

Ved maks ydelse på 600 liter i minuttet er der stor kraft på vandstrålen, og vi fandt hurtigt ud af, at denne kraft er mere velegnet til et hovedløb på 3-6 meters bredde.
Man kan med fordel bruge den mindre udgave af pumpen, kaldet Honda WX15, som har en maks ydelse på 240 liter i minuttet. Denne størrelse vil være meget velegnet til vandløb op til ca 2 meters bredde.

Vi startede spulingen på gydebanken fra oven, og arbejdede os roligt nedstrøms, indtil hele gydebanken var gennemspulet. På den måde risikerer man ikke, at det løsnede sand lægger sig på det grus, man lige har gennemspulet. Det er en god idé at starte med forsigtighed i begyndelsen, indtil man er dus med pumpen og vandstrålens kraft. En kraftig vandstråle kan sagtens lave et stort hul i vandløbsbunden med kraftig sandvandring til følge, hvilket ikke er dét, man ønsker. Man er kun interesseret i at spule, rengøre og lufte gydebankerne i vandløbet.

Forsøget var en stor succes, og gydegruset var spulet rent og luftigt på rekordtid.

Afløbsslangen foldes ud, ligges på brinken og slangens endetud holdes direkte i hånden, og man kan derved meget nemt styre hvor der spules. Ligger gruset et stykke under vandoverfladen føres slangen blot længere ned i vandet, og man kan spule gruset så langt man kan nå ned.
Det er en fordel med en relativt lang afløbsslange til arbejdet. Vi brugte en 8 meter lang slange som gav meget frihed og stor rækkevidde, så man ikke behøver at flytte selve pumpen så ofte.
Der skal også bruges en sugeslange på cirka 2 meters længe, med indbygget filter, som ligges i vandoverfladen tæt ved pumpen. Sugeslangen lejede vi det samme sted som alt det andet udstyr.
Efter gruset er spulet rent, kan det eventuelt gennemgås eller luftes yderligere med en greb, hvis det synes nødvendigt.

Skriv et svar