To gedder og en laks på juniorturen


Bjerringbros juniorleder, Johannes Bigum, tilbød juniorerne en ”erstatningstur” til Gudenå, fordi fiskeriet var dårligt på den første tur pga. lavvande i åen. – Aron, Emil M, Jannik, Kristoffer og Oliver var tilmeldt den nye tur med Benny og Orla som chauffører. Desværre måtte Pernille og Per Johannsen melde afbud, fordi bilen strejkede.

Om formiddagen fiskede vi nedstrøms Ulstrup Bro ligesom sidst. En gedde fulgte efter Emils spinner uden at bide og vi så en gedde plaske i overfladen lige over for P-pladsen, men heller ikke den var interesseret.
Midt på dagen kørte vi op til renseanlægget ved Bjerringbro og her kom der mere gang i sagerne: Først satte Kristoffer ny personlig rekord med en fed hangedde på 75 cm og 3,0 kg, der næsten flåede hans kondomspinner i stykker. – Lidt senere tangerede Emil sin gedderekord med en fisk på 77 cm og 2,8 kg. Den tog en stor åle-efterligning. – Jannik sluttede festen med at genudsatte en flot nedfaldslaks på 83 cm.

Der er fanget en hel del flotte, store blanke laks op til 12,7 kg (i alt 7 over 10 kilo!) på Bjerringbro-foreningens del af den store å og vi hilste på en del laksefiskere, men så ingen fange noget. – Tak igen til juniorafdelingen i Bjerringbro for det gode samarbejde.