Vandplanter


En del af foreningens vandløbsrestaurering i Trend Å består i at udplante naturlige vandplanter i hoved- og tilløb. Under reguleringen af åen op gennem 1900-tallet blev både naturligt gydegrus, sten og planter gravet op. Ved at “låne” naturlige vandplanter fra andre steder i vandsystemet og plante dem på stræk med dårlig fysisk variation, kan man tilføre vandløbet mange skjulesteder for fisk og insekter.
Foreningens første succeshistorie med udplantning af vandplanter var tilbage i 2011, hvor vi på en strækning af Tværbækken ottedoblede bestanden af yngel og 1-års ørreder. Læs mere om arbejdet herunder og læs Jonas Høholts artikel om vandplanter: Naturlige vandplanter
Kontakt Jonas på: jonashoholt@hotmail.com

Plantedag 2013

Den 16. juni afholdte jeg en plantedag med juniorafdelingen. Efter aftale med Peter K Madsen skulle vi beplante et stræk af øvre Trend Å, som mangler skjulesteder for ørred.
Magnus Heltboe troppede op sammen med trofaste Christian og hans far Jacob. Efter at have fyldt to spande med små aflæggere af vandranunkler fra Ulstrup Bæk kørte vi til Mølgaards Bro og gik opstrøms, indtil vi fandt en strækning, hvor åen var bred og lav. Her lærte jeg de unge mennesker lidt om gydegrus, ørreder og vandplanter. Med godt samarbejde og hyggeligt kammeratskab fik vi på rekordtid udplantet 25 vandranunkler, som ørrederne med sikkerhed får glæde af i fremtiden. Dagen blev afsluttet med aftensmad og røverhistorier i klubhuset. Senere kørte jeg ned til “Den Gamle Hytte” og prøvede aftenfiskeriet. Jeg så ingen havørreder, men til gængæld var der store mængder af mindre bækørreder, som livligt gik til fluen. Havørredopgangen må være lige om hjørnet!


Knæk og bræk for en god sommer!
Jonas Høholt    VPU

VPU nyt, november 2012

2012 har været et ganske produktivt og øjenåbnende år i vores lille forening. Vandudplantningen er min lille niche, og her kommer et lille resumé af årets arbejde:I sommers havde jeg i to dage, en håndfuld af vore ældre juniorer, med på udplantning af vandranunkler i hovedløbet i Trend Å. Udplantningen har forbedret den fysiske variation på de sandede stræk, som vi har koncentreret os om, og givet et positivt resultat i form af større overlevelse, blandt de naturlige ørredunger.

I alt har vi udplantet 108 planter i 2012. Men disse planter vil sprede sig længere ned gennem å-systemet, når deres hvide blomster sætter frø hvert år. Vi kan allerede nu se, at planterne reproducerer sig, som de skal. Lige pludselig dukker en håndfuld nye vandranunkler op af sig selv – et rigtig godt tegn på, at det vi gør, virker som det skal.

I sommers havde vi bestandsanalyse, som tages af DTU Aqua hvert ottende år. Sidste sommer plantede vi en god håndfuld vandranunkler på et stræk i Tværbækken, hvor der også var nogle få pletter gydegrus. Ørredtætheden på denne strækning, var i 2004, 16 ørreder på 50 meter, men sommerens analyse viste, at tætheden var steget til hele 116 styk på samme strækningen. At forbedre ørredernes mulighed for at skjule sig ved vandranunkler, giver i dén grad mange flere naturlige fisk.

Besøg i øvrigt DTU aquas hjemmeside: www.fiskepleje.dk 

Jonas Høholt – VPU

Plantedag med juniorafdelingen  Juni 2011

Den 11. juni 2011 havde jeg arrangeret en plantedag i samarbejde med juniorerne i foreningen, og sammen med de 2 juniorer Mads emil og Andreas, gav vi den fuld gas hele dagen.
Vi fik plantet ca 20 nye vandranunkler og vandstjerner, nedstrøms Hornumbro. Mest på de sandede stræk hvor planterne giver godt med skjul og variation i vandløbet. Om et par måneder har de sikkert fået godt fat i bunden og begynder at gro.

Om eftermiddagen gik turen til det øverste af tværbækken, hvor kommunen i vinters lavede et restaureringsprojekt med gydegrus og sten.
Vi plantede cirka 15 vandranunkler på strækningen opstrøms hvalpsundvej.
Da vandløbet på denne strækningen stadig er meget bart, efter behandlingen i vinters, vil vores planter give gode skjulesteder. Vi så i øvrigt allerede ørredyngel på de nye gydebanker.

Vi havde en rigtig hyggelig og lærerig dag, og Andreas og Mads emil var begge meget begejstrede. Vi sluttede af med en god omgang mad og drikke i hytten, og var alle enige om at der venter et par fine havørreder til de 2 energiske drenge, det har de i hvert fald fortjent fuldt ud.

Mvh
Jonas Høholt
Vandplejeudvalget

Skriv et svar