IMG_9366.jpg

Fisketure 2018

11/11, 2018 Fiskegaardens P&T

Kun Oliver, vor nye fiskeven Jeppe samt Christian og hans far, Claus, havde tilmeldt sig turen til Fiskegårdens P&T i Hvalpsund. Derved gik resten af juniorerne glip af en herlig dag i det milde efterårsvejr, fordi de flotte guldørreder i familiesøen var i bidehumør.
Ørrederne var især pjattede med gennemløbsblinket “Præsten” i sort/fluorgrøn og heldigvis havde Christian og Claus et par ekstra eksemplarer af “Præsten”, som de lånte deres to fiskevenner.
Alt i alt fangede Christian 4 guldørreder og en regnbue(heraf én genudsat), men Oliver og Jeppe havde også en superdag med tre guldørreder hver.

Orla

 

23/9 – 2018, Dvergetved Fiskerpark

Da vi for en del år siden begyndte at fiske i Dvergetved Fiskepark i forbindelse med Nordjyske Mesterskaber, fangede ”Smoltene” fra Trend med 5-6 deltagere snesevis af karper (en enkelt gang vist over 100!!). Det var især små spejlkarper på 20-40 cm og indimellem større fisk på 2-3 kg. – Vi blev helt enkelt inviteret sammen med juniorerne fra Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn for at opfiske så mange småkarper som muligt, fordi søen var ved at ”gro til” i karper!

Det problem har Fiskeparkens hyggelige ejer, Niels Pontoppidan, fået styr på og der er blevet langt mellem karperne. Til gengæld er bestanden af små rudskaller eksploderet.

Nu er vi desværre det eneste hold, som fortsat fisker i Dvergetved og årets team bestod af Emil M, Jannik, Kristoffer, Oliver og Christian samt Jørgen Jakobsen og barnebarnet Mathias samt Christian far, Claus og lillebror, Frederik, Emils mor, Jane plus Brian og Orla. – Kun Jørgen, Brian og jeg fangede én karpe hver. Resten måtte ”nøjes” med skaller og dem skal vi være bedre forberedte på næste år. Så foruden vort karpegrej skal vi medbringe vore spinkleste stænger og mindste hjul, mini-flåd, mini-synk og mini-kroge. Så skal vi nok få en spændende dag ud af det.

Oliver blev dagens storfanger med 7 skaller.

Orla

 

16/9 – 2018, Glenstrup Sø

Efter nogle års pause har vi igen sat store, flotte Glenstrup Sø på programmet. Fem juniorer havde tilmeldt sig turen og de blev fordelt mellem Per Johannsens og min båd.


Vejret var med os. Vinden krøllede søens overflade til tilpas, men blev aldrig for hård – og det holdt stort set tørvejr.

Pernille, der er vor eneste pigefisker pt. fik stor succes med fangst af 8 gedder med de største på 74 og 64 cm plus et par pæne aborrer. Alle Banan-wobleren i flower-power-farver, som hun selv havde fremstillet. Fantastisk godt gået, Pernille.

Dagens største gedde på 85 cm tilfaldt dog Christian. Det var hans debut som geddefanger og i tilgift fik han 3 aborrer med den største på 32 cm, hvilket også var ny PR. Patrick fik dog turens største aborre på 33 cm og mistede en pæn gedde. Emil T og Andreas var knap så heldige, men vi havde alle en fed dag – og vi gentager nok Glenstrup-turen næste år.
Orla.

 

Junior fejrer Naturens Dag med megaørred

”Smoltene”, alias vore fiske-flittige juniorer, plejer at fejre Naturens Dag ved vor egen lille å. I år var Trend Å dog stadig meget lavvandet efter sommerens tørke og færre havørreder end vanligt var trukkket op fra Limfjorden. Dertil kommer, at flere tusind ørredunger desværre døde under den voldsomme forurening af Herredsbækken  sidst på sommeren.

Christian blev dagens storfanger med denne mega-regnbue på knap 7 kilo

Så for at skåne den reducerede fiskebestand i åen valgte juniorerne i stedet en tur til Vesthimmerlands Put-&-take ved Søttrup nord for Aars. Her smilede heldet især til de to fiskeglade brødre fra Nibe, Frederik og Christian Hasager på 6 og 11 år.

Først fangede Frederik nemlig en flot regnbue på 1,4 kilo på Powerbait, inden storebror Christian blev dagens storfanger, da det lykkedes ham at overliste en af søens mega-regnbuer på hele 6,8 kg. på et mikro-blink.

Frederik i hård fight med en livlig regnbue, mens storebror Christian er klar med fangstnettet

 

VIDEO: Store fisk mistet ved Storå

”Smoltene” har gennem en del år haft en udvekslingsordning med juniorerne i HOF (= Holstebro og Omegns Fiskeriforening): Vi fisker gratis i Storå og overnatter i deres klubhus – og omvendt. Da dagkort til Storå koster 200 kr. pr. stk, er turen faktisk lige så meget værd, som det koster at være juniormedlems i Trend et helt år! Altså en rigtig fin ordning!

Derfor var det lidt mærkeligt, at kun Kristoffer, Patrick og Andreas deltog med Per J som turleder. Og der var fisk i Storå. Store fisk!

Om lørdagen mistede Andreas en flot gedde på 4-5 kg. på en wobler lånt af Per. Han prøvede samme sted om søndagen og minsanten om ikke den samme gedde bed igen – på samme sted og på samme wobler. Og desværre mistede han den en gang til.

Lidt senere var der for alvor bud efter Jonas Laigaards gamle lakserekord fra Skjern Å: Patrick fik et voldsomt hug og krogede en vild storlaks på 8-9 kg. Den blev hurtigt træt, men desværre mistede vi den flotte fisk på netkanten. Megasurt – men heldigvis tog Patrick det pænt.

Fight ved Storaa. Foto: Per J

Her er virkelig chance for store, stærke fisk, Så mon ikke der er flere, som kan lokkes med til en weekend ved Storå i 2019 ?? – På billedet og på Kristoffers video kan I se, at Patrick virkelig var spændt for…
PSVi så flere isfugle samt et tranepar med unge, som gav flot flyveopvisning!
Orla

 

”Smoltenes” Hytte- og Beskæredag 2018

Sidst i juni afholder juniorafdelingen den årlige HYTTEDAG, hvor den gamle hytte fra 1953 nær voldstedet vedligeholdes og males efter behov. I år nøjedes vi med en tiltrængt indvendig rengøring, som Patrick og Kristoffer stod for, mens Rune og Orla trimmede åbred både op- og nedstrøms hytten med buskryddere.

Rune og drengene nåede også at udlægge gangbrædder over plørehullet lige neden for hytten.

Vi noterede os, at næste år trænger hyttens røde vinduer og to af de umbragrønne ydervægge igen til en gang maling! – Hytten er i øvrigt velegnet til en powernap midt om natten for bl.a. juniorer i forbindelse med sommerens havørredfiskeri – ligesom vi bruger den i forbindelse med Trend Telt Træf.

Seniorerne afholder desuden en årlig BESKÆREDAG først på sommeren. Her har juniorerne også været involveret. I 2017 ”åbnede” vi nemlig strækningen mellem Cementbroen og halvvejs op til Boltrupgarden med motorsav og kvasrydning, idet vi nedskar de pilebuske, der bredte sig ud over åens bedste høller og gjorde passage mulig langs åbredden.
I år var vi forhindret i at være med på Beskæredagen. Flere gange udsatte vi en alternativ dato pga. den vedvarende varmebølge, indtil vi omsider den 10/7 valgte at gennemføre ”Smoltenes” bidrag til Beskæredagen med Emil Roslev, vor nye Andreas og Benny som hjælpere og undertegnede som ”savfører”. (Billedet).

Foto: Orla-Bertram Nielsen

Vi havde ambitioner at åbne op for resten af strækningen op til Boltrupgarden, men vejret var stadig ekstremt varmt, og da jeg havde tømt den første tankfuld, svedte vi alle tran og opgav at arbejde videre. Resten af strækningen må vente til en anden god gang.

 Fremover vil vi overveje at arrangere den regulære Beskæredag med mototrsav i vinterhalvåret, hvor temperaturen er mere behagelig og hvor vi er fri for blade på buskene og de mange høje græsser og urter langs bredden – og vi håber, at vi kan time dette med seniorerne.
Der er jo masser af stræk nedstrøms Boltrup og helt ned forbi den gamle hytte, som trænger til at blive åbnet op med sav – og siden vedligeholdt. Det vil gøre snesevis af fiskepladser tilgængelige og give mere plads til fiskeriet; men det er et kæmpe arbejde, som vil kræve en koordineret indsats over adskillige år – og bredere assistance fra medlemmerne!

Datoen for Hyttedagen sidst i juni vil vi ikke ændre på, men i forlængelse af ovenstående er det måske smartere, at seniorerne laver en sommerlig TRIMNINGSDAG, hvor de koncentrerer sig om at buskrydde langs bredder med høj vegetation – og som foreslået herover beskærer i vinterhalvåret i vinterhalvåret i stedet.

Hermed til overvejelse…

  1. Flere spurgt mig, hvordan vi bedst buskrydder fiskestier langs åen. Det er ganske simpelt:

På de lavvandede stræk, hvor der sjældent står fisk, er det nok et rydde en smal gå-sti ½-1 meter fra bredden, men ud for høllerne skal der kun efterlades ca. ½ m. ubeskåret bræmme ud mod åen. Ved den metode kan der fiskes både med spin, flue og orm – og der er stadig lidt dækning, så ørrederne hav svært ved at se dig.

Orla

Vi viste igen flaget i Hvalpsund

For fjerde år i træk er ”Smoltene” blevet inviterer til at deltage i aktiviteten ”Sommeren kommer til Hvalpsund” den sidste søndag i maj. Undertegnede var travlt optaget på ”Skjern Å Lystfiskerfestival”, men heldigvis har juniorafdelingen en række uvurderlige hjælpere, som altid er parate til at træde til.

Så Per Johannsen klarede jobbet sammen med sin dygtige datter, Pernille, flankeret af vor faste støtter. Emil M og Patrick samt vor ”voksen-junior”, Benny. De viste flaget med fluebinding og præcisionskast og Per opsatte sin lille udstilling af de mange forskellige spinnere, blink, woblere, fluer og forfang, som ”Smoltene” selv fremstiller på vinterens klubaftener.

– Vi havde pænt besøg og fik mange anerkendende kommentarer, fortæller Per. To drenge viste interesse for at blive medlem. Begge bor lidt i periferien af vort ”medlems-revir”, nemlig i Skals og Nørager, og det giver kørselsproblemer – men de fik begge vort program og de skal været meget velkomne i klubben.

Dagbladet Nordjyske sendte selvfølgelig også journalist og fotograf til begivenheden og vi fik pæn omtale og et fint foto af Pernille i avisen (Se Skræp-bog 2 i klubhuset)

Orla tekst og Per fotos

 

Op af bakke på Lystfiskeriets Dag

”Smoltene” alias juniorafdeleingen i Trend Å Lystfiskeriforening har deltaget aktivt i Lystfiskeriets Dag , siden starten for 12 år siden. Hele vejen i samarbejde med Lene og Karl Emil fra Gunderup Fiskesø og hver gang med ”familiefiskeri” som tema.

Vi bruger meget krudt på forberedelserne for at trække folk til og finde nye juniormedlemmer. Fire timers gratis fiskeri for at barn under 15 år ifølge med en voksen, som kun betaler 100 kr. er da et godt tilbud og der er også rabat til ældre juniorer. Desuden er der flotte præmier på højkant for de største og de fleste fisk!

Desværre er det meget svært at synliggøre de gode tilbud i lokalsamfundet. Vi sender 5 PR meddelelser ud (med forskellige fotos), men det er kun Nordjyske og Himmerlands Ugeblad i Løgstør, som bringer det. Aars Avis, Farsø Avis, der burde være de centrale medspillere samt Vesthimmerlands Avis arkiverer vor pressemeddelelse lodret.

Gennem årene har det forhindret snesevis af børn og unge i en gratis og hyggelig fisketur sammen med en pårørende og i selskab med ligesindede. Selvom vi er den eneste juniorafdeling i Vesthimmerland og en af de mest aktive i hele landet. – De nævnte ugeaviser har åbenbart ringe sympati for frivilligt arbejde og en sund fritidsbeskæftigelse og det er da svært at forstå.

Vi får selvfølgelig omtale på www.sportsfiskeren.dk og desuden i Naturguiden for Nordjylland, men den drukner let i mængden af gode tilbud. En måned i forvejen kører jeg også ud til Fiskesøen og opsætter vor LFD-plakat i samtlige 12 shelters plus butik og renseskur, men effekten er desværre minimal.

I år var vi selvfølgelig også hæmmet af alt for varmt og solrigt vejr med lummert vand, som erfaringsvis gør fiskeriet svært og endelig faldt arrangementet sammen med pinsen, hvor der er tradition for familiekomsammen, småferier og de sidste konfirmationer.

Så på den brogede baggrund skal vi vel være glade for, at der trods alle odds kom 16 deltagere, heraf 15 med fiskegrej inklusiv 5 af vore egne juniorer. En enkelt sød ung pige og hendes far viste interesse for at melde sig ind i foreningen, men flere opfølgninger gav desværre ikke gevinst – og så fangede vi ikke én eneste fisk i det lunkne vand, selvom de sprang om ørerne på os. – Heldigvis kunne vi give alle juniorfiskere en trøstepræmie eller to og efter fiskeriet var der grillhygge med gratis pølser og sodavand til små og store.

Men det overordnede resultat er en masse spildte kræfter og skuffede forventninger, så man i et svagt øjeblik overvejer at droppe LFD. Men lystfiskere i almindelighed og juniorledere i særdeleshed er jo et optimistisk og stædigt folkefærd, så vi giver det nok en chance til i 2019, hvor vi vil prøve at satse meget mere på facebook.

Orla

 

Gedde- og Hornfisketur

Fiskeåret 2018 startede lidt svagt for juniorerne, fordi vandet var længe om at blive varmet op, men nu er der ved at komme gang i fangsterne. Vi startede maj med geddepremiere ved den idylliske Lille Sjørup Sø, hvor ejeren har været så venlig at give os lov til at fiske. Det er tredje år i træk, at vi fisker derude og de foregående år har vi tilsammen fanget 15-16 mindre gedder op til knap 3 kg. – Langt de fleste genudsat.

I år var søen mindre gavmild: Jannik blev dagens storfanger med en fin genudsætter-gedde på ca. to kg fanget på en stor wobler. Der var også gedder til Kristoffer, taget på flashflue og til hans far, Rune, taget på et klassisk Atom-blink.

Patrick, samt Emil T og Emil M fik desværre ikke fisk på land, selvom de to førstnævnte begge havde kontakt. – Gedderne var der dog – vi så en del, der flygtede, når vi vadede i kanten af grøden, men de var åbenbart ikke særligt sultne på dagen. – Ellers en herlig dag i de smukke omgivelser og masser af forårssol. Og stor tak til ejeren! (Desværre blev geddebillederne overbelyst)

Patrick, Christian og hans far, Claus, valgte sammen med undertegnede at fiske i Mariager Fjord fra nordsiden øst for Stinesminde, mens Kristoffer og hans far, Rune, fiskede ved Dania på sydsiden, hvortil hornfisketuren først var aftalt.

Der var en del gydende hornfisk i overfladen på begge pladser, men bidelysten var begrænset. Det lykkedes dog Patrick at fange sin første hornfisk nogensinde på en lille sildehapser. Den var 76 cm lang og ny klubrekord. Christian tog en på blink på 73 cm og undertegnede en på samme størrelse på en Guldbasse-flue. Måske var vi lidt for tidligt på den, men til gengæld var hornfiskene store og flotte.

Lørdag 21/4 – Sildetur til Aalborg Havn

Årets sildefiskeri blev forsinket af den iskolde marts måned og vi måtte først udsætte og derpå aflyse en sildetur til Virksund, simpelthen fordi sidestimerne ikke var nået frem.

I løbet af uge 16 kunne Brian dog meddele, at der blev fanget sild fra kajen i Aalborg og om lørdagen drog Patrick, Mads Emil, Oliver, vort nye medlem Christian og hans far, Lars, til havnen i Aalborg anført af Brian.

Det blev desværre ikke den store SKÆLSÆTTENDE begivenhed og holdet skiftede pladser et par gange, før de fandt sildene. I mellemtiden var Christian, der havde døjet med sygdom i dagene forud, faldet fra, men der blev dog lidt fangst til de resterende.

Oliver blev dagens sildekonge med 8 sild, mens Mads-Emil og Patrick fangede 7 hver – og Brian viste, at han var en dygtig turleder ved selv at fange 22 sild. Hornfisk så deltagerne ingen af, vandet er sikkert stadig lidt for koldt.

Orla

 

 

 

 

Hår, fjer, uld, tinsel, flash med mere til tusindvis af fluer

Juniorafdelingen ”Smoltene” har gennem de sidste 20 år fået en fantastisk samling af fluebindingsmaterialer og bortset fra de klassiske laksefluer findes der næppe mange fluer, som vi ikke kan binde.

Årets høst af farlige fluer til alle tænkelige fiskearter.

Basisbeholdningen blev skabt for adskillige år siden takket være vor generøse sponsor – The Fly Co, der er landets største engros-firma inden for branchen. Og vi køber stadig en del værktøj, masser af vådflue-, tørflue-, lakse-, streamer-, gedde- samt diverse saltvandskroge plus hackles og diverse præmier til sponsorpriser hos det velassorterede firma i Hammershøj.

Tak til Flemming, Jonas, Chris og de andre juniorvenner

I mange år har vi desuden modtaget en masse gratis materialer. Især den dygtige københavnske lakseflue-ekspert, Flemming Andersen, har forkælet os. I en lang årrække fik vi alle de overskydende materialer fra finalen i DM i Fluebinding og Flemming har senere betænkt os, når han ryddede op i sin egen store samling af materialer. Senest har han her i foråret foræret os en kæmpe papkasse med masser af spændende materialer – måske til en købspris på et par tusind kroner!

Vort tidligere juniormedlem, Chris Vistisen, ruller flash op til The Fly Co og det sker, at hans spolemaskine løber løbsk, så bundterne bliver ukurante og ikke kan sælges. Så den flash, der indgår i mange af vore fluer – og især vore geddefluer, der faktisk er dyre at binde – kan vi takke Chris for.

Andre af vore tidligere juniormedlemmer, især den kreative fotograf, Jonas Høholt, har bidraget med adskillige materialer og forleden forærede hans navnebror, Jonas Laigaard, os mere end et dusin rørfluenåle. – Jonas H blev i øvrigt ”Årets Fiskefotograf” for en del år siden, mens Jonas L blev juniordanmarksmester i fluebinding i sin tid!

En længere række ældre seniormedlemmer har også foræret os en betydelig del materialer, ligesom flere fædre har bidraget med hår og fjer fra forskellig vildt, f.eks. fasaner, ænder, agerhøns, snepper plus ræve-, og hjortepels. Flere har desuden indleveret trafikdræbt vildt, bl.a. haler fra egern og mår.

Det siger sig selv, at vi er yderst taknemmelige for de mange gaver, selvom vi så småt er ved at få det luksusproblem, at det kniber med at få plads til alle materialerne. Så måske skal vi snart til at sortere i det og give overskuddet videre til juniorerne privat.

Masser af nye frække, fangstsikre fluer fra vinterens fluebinding

”Smoltene” har også været flittige ved fluestikkene på denne vinters klubaftener. Så de, der har været med hver gang, har nået at binde ca. 40 forskellige fluetyper til å, sø, kyst og P&T – inklusiv vor Begynder-fluebindingsdag. Vi binder i øvrigt altid mindst to eksemplarer af hvert mønster, så vi har en reserve, når en flue mistes.

Langt de fleste af vinterens fluer er tilmed nye mønstre, som vi ikke har bundet tidligere år, så vi prøver også at forny os. Der er selvfølgelig grænser for, hver avanceret fluebindingen kan blive, fordi vi hver sæson får nye medlemmer, som jo må starte forfra. Men de enkle fluer er heldigvis tit de mest effektive.

– Mange af de unge har rigtigt fluegrej og vi instruerer dem selvfølgelig i kaste- og fisketeknikker, når lejlighed byder sig. Men spinnefiskerne kan selvfølgelig også få glæde af fluerne, når de fisker med spinflue eller med bobleflåd eller bombarda.

Orla

Det er hyggeligt, kreativt og lønsomt at binde sine egne flu

 

”Tre i Trend – plus en grønlænder”

Juniorafdelingen med navnet ”Smoltene” har i mange år haft en intern konkurrence kørende, der virkelig trækker tænder ud, under navnet ”Tre i Trend”.  Her gælder det om at fange 3 sommerfisk: En på orm, en på flue og en på spin (valgfrit på blink, spinner eller wobler). Den første, der klarer den udfordring, bliver belønnet med en meget flot præmie – men der er også en andenpræmie, hvis flere er dygtige og heldige..

Det er nemlig ikke helt så nemt, som det lyder – selv mange voksne lystfiskere vil få svært ved at klare opgaven. Indtil videre er det faktisk kun Jonars Høholt, Emil Mogensen og Anders Kruse Laursen der har fanget ”Tre i Trend” – de to sidstnævnte hele to gange. Respekt for det!

Sidste år (2017) Klarede Kristoffer K, Emil F og Emil M at fange mindst én sommerfisk på spin og orm, men ingen af dem lykkedes med fluen – så ingen opnåede at fange ”Tre i Trend”

Udfordringer er godt, så nu gør vi konkurrencen endnu sværere: Fra i år skal der fanges en grønlænder (over 40 cm) oven i de tre sommerfisk – og grønlænderen skal fanges på kunstagn. Selvfølgelig med modhageløs krog.

Du behøver ikke at fange fiskene på vore fællesture, men der skal helst være et vidne og som minimum fotodokumentation.

Hvis ingen fanger en grønlænder som beskrevet, gælder den gamle ”Tre i Trend”-konkurrence stadig.

”Smoltene” har i mange år været Danmarks mest aktive juniorafdeling og nu har vi også landets mest udfordrende konkurrence.

Ingen gedder på land

Tre juniorer, Emil M, Kristoffer og Patrick  deltog sammen med turleder Simon Sørensen på den årlige tur til Bjerrinbro-foreningens lange, spændende strækning af Gudenå lørdag den 17. februar.

De fiskede først nedstrøms Ulstrup by og senere ved rensningsanlægget ved Bjerringbro, hvor vi tidligere har gjort gode fangster.

Desværre fangede gutterne ingen gedder, selvom de fiskede flittigt –  og de mener, at det skyldtes faldende vandtemperatur på grund af snesmeltning dagen før.

Kristoffer og Patrick havde dog en fascinerende oplevelse, idet de på skift fik den samme gedde (som skønsmæssigt vejede 4-5 kg.) til at gå efter deres woblere i alt fire gange.

En af gangene have den hele wobleren inde i munden og svømmede over til modsatte bred – inden den spyttede wobleren ud igen.

Så vi fik ingen gedder på land, men havde alligevel en spændende dag – og glæder os over det gode samarbejde med juniorafdelingen i Bjerringbro.

Orla


Foto: Simon svinger forgæves fluestangen på en god geddeplads på zone 6 ved Ulstrup