DSC2145

Gudenå ved Bjerringbro

Vor traditionelle vinter-geddetur til store, brede Gudenå blev aflyst og omsat til en efterårstur. Bastian, Aksel og hans gæst, Asbjørn, dannede et ungt medehold, mens Kristoffer, vor ældste junior, valgte at spinnefiske efter laks, gedde og ørred.

Vi startede ved Pumpen neden for Bjerrinbro by (hvor broen gav ly for dagens eneste byge), men mod forventning gav mederiet ikke gevinst. Måske er vandet blevet så klart pga. af den invasive vandremusling, at fiskene for let får øje på os i solskinsvejret? Kristoffer havde dog kort kontakt med en lille gedde.

Efter frokost kørte vi ned til sydsiden ved renseanlægget, men desværre var resultatet det samme: De yngste medede flittigt og forsøgte sig også lidt med små spinnere. – Vi så et par laks slå i overfladen, men de ville ikke lege med og ignorerede diverse spinnere. Et par gedder – den ene stor! – fulgte igen efter Kristoffers spinnere, men de lod sig heller ikke narre.

Så en lidt skuffende nultur!