DSC1958

Makreltur med 5 fiskearter fra Sæby Havn

Ole Pedersen, tidligere juniorleder fra Frederikshavn, kunne oplyse, at der pt. blev fanget både makrel, hornfisk og fjæsing fra den nye mole i Sæby. Så de to brødre-par, Karl & Aksel (+ deres far, Jesper) og Benjamin & Sebastian (+ deres mor, Tina) samt juniorlederen kørte derop midt på eftermiddagen under årets hotteste hedebølge.

Der var trængsel på den bedste fiskeplads, men lidt efter lidt kunne vi overtage det attraktive molehoved og drengene fik styr på fiskeriet.

Fjæsingerne viste mest interesse for vore kastepirke og ophængere, men jeg fik da også da også en lille hornfisk. Desværre mistede Sebastian og Benjamin tålmodigheden og kørte hjem en halv time før, at et par mindre makrel-stimer begyndte at jagte de 10.000-vis af brislinger, som sværmede tæt på molen.

Det lykkedes Karl og undertegnede at lande en makrel hver, så missionen lykkedes og Karl blev dagens storfanger. Lillebror Aksel holdt tappert ud og blev belønnet med en lille hvilling og en pilket brisling. Vi fangede derfor hele 5 forskellige arter.

  1. Det kneb lidt med ”kasteskyts” i den rigtige kaliber, så vi håber, at vi kan lokke formand Per til at lave støbeforme til et par gode pirke-blink til vinterens klubaftener, så vi er bedre forberedt næste år.

PPS. Et udenlandsk fyr skabte lidt ekstra dramatik, da han fik filtret sin line ind i en måge, men ved en kontrolleret landing lykkedes det ham og en ven at få den på vingerne igen uden mén.