DSC 1622 Kopi

På opdagelse langs Tværbækken og Ulstrup Bæk

Inden forårets frodige bred-vegetation for alvor kom i vækst og gjorde turene for besværlig, benyttede jeg rævens veksler, der følger Trend Å tæt alle 11 km. fra ”udspringet” ved Aars og ned til starten på vor lange fiskestrækning ved Hornumbro. (Læs mere om turen langs den øverste del af hovedløbet på vor facebook-side Trend å Juniorafdelingen)

For at få et bredere overblik over vandløbssystemet, fortsatte jeg min vandring af nye veksler langs med de nederste 3 km. af Tværbækken fra Hornumvej til den forener sig med hovedløbet.

Bækken er også præget af fordums regulering, men har markant flere slyngninger, større variation i bredde og dybde, klarere vand og friskere strøm. Generelt er det tydeligt, at bækken har udviklet sig endnu hurtigere end hovedløbet tilbage mod sin oprindelige naturtilstand takket være ovennævnte faktorer – og bedst af alt: Jeg registrerede mindst 10 fine gydestryg, hvoraf nogle forekom naturlige og andre anlagt af foreningens vandplejefolk. Så der er en del yngel og ungfisk på den fine strækning jf. fiskepleje.dk’s ”ørredkort”.

Jeg sluttede forårets ture langs den nederste del af Ulstrup Bæk fra Haubrovej ned til sammenløbet med Tværbækken, en strækning på ca. 1,2 km. Her er færre slyngninger, men vandet er klart og strømmen frisk og der er en del grus og sten i bunden. - Dog er der klart basis for at anlægge flere gydepladser er begge de to fine bække og yderligere øge antallet af vilde ørreder markant i Trend Å-systemet.

Over teksten ses 2 fotos er fra Tværbækken: Dels en typisk strækning og dels en serie fine sving.

Under teksten 2 fotos fra Ulstrup Bæk: Dels udsigten op mod broen ved Haubrovej og dels en gydeplads

OBS. Der er flere beskrivelser og fotos fra mine vandringer langs den øvre del af Trend Å-systemet på de 2 facebook-siderTrend Å Juniorafdelingenog ”Orla Bertram-Nielsen”.